ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΠΑΤΕ»

Βουλής 7, 105 62 Αθήνα Τηλ.: (210) 77.00.943, fax (210) 77.18.000 E-mail: [email protected]

Βουλής 7, 105 62 Αθήνα
Τηλ.: (210) 77.00.943, fax (210) 77.18.000
E-mail: [email protected]

Τον Ιούλιο του 1982 συγκεντρώθηκαν οι πρώτοι 27 Ασφαλιστικοί Πράκτορες για να υπογράψουν την ίδρυση του “Συλλόγου Πρακτόρων Ασφαλιστικών Τραπεζικών Εταιρειών”.

Τον Μάρτιο του 2004 ο Σύλλογος μετονομάστηκε σε Σύλλογο Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής διατηρώντας τον ιστορικό του διακριτικό τίτλο Σ.Π.Α.Τ.Ε.

Από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα συνεχίζει να εκφράζει τις αγωνίες και τις επιδιώξεις των Ασφαλιστικών Πρακτόρων εκπροσωπούμενος στην πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ) και την Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) για την καλύτερη προώθηση των θεσμικών αιτημάτων.

Επίσης, από το 2010 είναι τακτικό μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ).

Σε συνέχεια των αρχιαιρεσιών της 8/7/2013 συγκροτήθηκε, με ομόφωνη απόφαση, σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής (ΣΠΑΤΕ) ως εξής:

Πρόεδρος                  Παναγιώτης Μιχαλόπουλος
Αντιπρόεδρος            Όλγα Νικολαΐδη
Γενική Γραμματέας    Ευγενία Σβερδίλα
Ειδική Γραμματέας    Αγγελική Γεωργίου
Ταμίας                       Μαρία Δημητριάδη – Βιλτανιώτη
Μέλος                        Χρήστος Λώτσης
Μέλος                        Ελευθερία Μεταξά

Το νέο Δ.Σ ευχαριστεί τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους και δεσμεύεται για τη συνεπή συνέχιση των προσπαθειών προς επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τον Κλάδο μας.

Ο Σύλλογος επιδιώκει να βρίσκεται πάντοτε σε συνεχή διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων μεταφέροντας τα μηνύματα της αγοράς.

Στοχεύουμε στην ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και στην ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης του Έλληνα καταναλωτή επαναφέροντας τους όρους του υγιούς ανταγωνισμού, διαφυλάσσοντας παράλληλα το επαγγελματικό κύρος του ασφαλιστικού Πράκτορα.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics