Συμφωνία ΣΕΜΑ και Generali Hellas για την εφαρμογή της πρότυπης Σύμβασης Συνεργασίας

 

Επιτεύχθηκε συμφωνία με την πρώτη ασφαλιστική εταιρεία, για την υπογραφή της ανανεωμένης πρότυπης Σύμβασης Συνεργασίας με τους Μεσίτες Ασφαλίσεων, η οποία είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στο νέο θεσμικό πλαίσιο και κυρίως στις απαιτήσεις που προέκυψαν από τις νομοθετικές διατάξεις των Πράξεων 30 & 31 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης της Ελλάδος.

Η Generali Hellas, μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις και τις αναγκαίες προσαρμογές στο σχέδιο Σύμβασης που κατάρτισε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.) για λογαριασμό των μελών του, υπέγραψε με τους μεσίτες ασφαλίσεων του δικτύου της την πρότυπη Σύμβαση, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο συνεργειών, που προβλέπει ξεκάθαρες σχέσεις συνεργασίας και υπόσχεται μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.

Ήδη εκπρόσωποι του Δ.Σ. του Σ.Ε.Μ.Α. διαπραγματεύονται και με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες τη συμφωνία για την υπογραφή ανάλογων – προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους – Συμβάσεων, που θα βασίζονται στη συγκροτημένη πρόταση του ΣΕΜΑ, μια πρόταση η οποία αποτέλεσε το προϊόν μακράς διαβούλευσης μεταξύ των μελών του Συνδέσμου και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Τα μέλη του ΣΕΜΑ έχουν το τελευταίο διάστημα επισημάνει με σχετικά έγγραφα στους εκπροσώπους διοίκησης και εμπορικής διεύθυνσης των ασφαλιστικών εταιρειών την αναγκαιότητα αντικατάστασης των παλαιών συμβάσεων, ζητώντας οι νέες συμφωνίες να βασιστούν σε μεγάλο βαθμό στο προτεινόμενο Σχέδιο Σύμβασης του Συνδέσμου.

«Η πρόταση του ΣΕΜΑ στόχο έχει την ομαλή ανανέωση των συμβάσεων μεταξύ των δύο κλάδων, αλλά και την επίλυση τυχόν νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την προσπάθεια προσαρμογής τους στις αλλαγές της νομοθεσίας. Λειτουργεί ως ένα χρηστικό εργαλείο για τις διαβουλεύσεις που λαμβάνουν χώρα την περίοδο αυτή μεταξύ των εταιρειών και αποβλέπει στο πώς ασφαλιστικές και μεσίτες θα οδηγηθούν σε ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας, απόλυτα προσαρμοσμένο στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, αλλά και στις αλλαγές που έχουν επέλθει στο θεσμικό πλαίσιο», επισημαίνει ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Γιώργος Καραβίας.

Από την πλευρά της η Γενική Γραμματέας του ΣΕΜΑ, κα Ευγενία Καφφετζή, τονίζει ότι «το νέο Σχέδιο Σύμβασης στόχο έχει να λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο εργαλείο που θα βοηθήσει τα εμπλεκόμενα μέρη να οδηγηθούν ταχύτερα σε συμφωνία για τις ανανεώσεις των μεταξύ τους συμβάσεων, δίχως – σε κάθε περίπτωση – να τις δεσμεύει ως προς το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων».

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics