Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΕΕΑ με τον Γ. Σταθάκη

Συνάντηση ενημέρωσης και εργασίας είχε στις 31 Μαρτίου 2015 αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας (ΕΕΑ) με τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη.

Συνάντηση ενημέρωσης και εργασίας είχε στις 31 Μαρτίου 2015 αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας (ΕΕΑ) με τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη.

Η αντιπροσωπεία του ΕΕΑ, αποτελούνταν από τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Νίκο Λεβετσοβίτη, τον Οικονομικό Επόπτη κ. Παναγιώτη Κολλάρο, τον Υπεύθυνο Προγραμμάτων  κ. Σύρο Κοσκοβόλη και τον Σύμβουλο Διοίκησης κ. Στέφανο Κομνηνό. Τον κ. Σταθάκη συνόδευε ο ΓΓ του υπουργείου κ. Μάνος Μανουσάκης.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου και τα μέλη της αντιπροσωπείας εξέθεσαν στον κ. Σταθάκη σειρά από προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων – αρμοδιότητας υπουργείου Οικονομίας – και τον ενημέρωσαν για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά.

Ειδική αναφορά έγινε για το σημαντικό πρόβλημα των ζημιωθέντων από την ανάκληση των εταιρειών του Ομίλου Ασπίς Πρόνοια, το οποίο αποτελεί μείζον κοινωνικό ζήτημα – καθώς χιλιάδες ασφαλισμένοι έχουν χάσει σημαντικά χρηματικά ποσά – και παράλληλα πλήττεται επί πέντε χρόνια η αξιοπιστία του ασφαλιστικού κλάδου. Προτάθηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ  του Εκκαθαριστή και των διαμεσολαβούντων για τη επίλυση του προβλήματος. Σχετικά με το θέμα της Ασπίδας, παραδόθηκε στον κ. Σταθάκη και επιστολή όπου περιγράφονται αναλυτικά όλες οι παράμετροι του προβλήματος (παρατίθεται αυτούσια στο τέλος του άρθρου). Ο Υπουργός υπήρξε ιδιαίτερα θετικός ως προς την άμεση εξεύρεση λύσης για τους χιλιάδες ζημιωθέντες που επί χρόνια ταλαιπωρούνται, εισπράττοντας μόνο υποσχέσεις.

Συνοπτικά τα θέματα που τέθηκαν ήταν:

 

Επιμελητηριακή  νομοθεσία

Αναμόρφωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας, σε σύγχρονη και  αναπτυξιακή κατεύθυνση όπως έχουν προτείνει σειρά επιμελητηρίων μεταξύ των οποίων και το ΕΕΑ, με πρώτο θέμα άμεσης επίλυσης, την επαναφορά της υποχρεωτικότητας της εγγραφής και συνδρομής, για να ξεφύγουν τα επιμελητήρια από την οικονομική ασφυξία.

Τα Επιμελητήρια δεν μπορούν να πάνε σε εκλογές με την ασάφεια που επικρατεί στα ταμειακά εντάξει μέλη.

Στο ίδιο πλαίσιο τέθηκε και η ανάγκη εκλογής των οργάνων του θεσμού (επιμελητήρια- ΚΕΕΕ) με ενιαίο σύστημα ( απλή αναλογική).

 Ο κ. Χατζηθεοδοσίου πρότεινε να συγκροτηθεί επιτροπή από εκπροσώπους των επιμελητηρίων και της Πολιτείας για να επιληφθεί του έργου της σε βάθος αναμόρφωσης της επιμελητηριακής νομοθεσίας.

 

Προγράμματα

Αναδιάρθρωση των προγραμμάτων με πρώτο στόχο την αύξηση της συμμετοχής των μικρομεσαίων και του μεριδίου που διαχειρίζονται τα επιμελητήρια, ώστε να μειωθεί η απώλεια των κονδυλίων που φτάνει σήμερα μέχρι και στο 70%, το οποίο καταλήγει στους ενδιάμεσους.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη γίνει θετικές επαφές με την Περιφερειάρχη κα Δούρου, τον Υπ. Εργασίας κ. Σκουρλέτη και την Αναπληρώτρια Υπουργό  Εργασίας κα Αντωνοπούλου. Ζητήθηκε από τον Υπουργό  να συνεχιστεί το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Δήμο Αθηναίων»,  μετά την απόσυρση του ΕΒΕΑ, καθώς και να  εγκριθεί η υλοποίηση του Έργου «Αναβάθμιση της επαγγελματικής Θέσης Εργαζομένων, Αυτοαπασχολουμένων Γυναικών», Δράση 7 «Προώθηση της προσαρμοστικότητας και της εξέλιξης των εργαζομένων γυναικών, μέσω της παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις και της κινητοποίησης των κοινωνικών εταίρων», που διαχειρίζεται η ΓΓΙΦ με τη μετάβαση του προγράμματος στο νέο ΕΣΠΑ μέσω του ΕΠΑΝΕΚ.

Ζητήθηκε επίσης η συμμετοχή των Επιμελητηρίων της Αττικής στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης των κρατικών ενισχύσεων ΕΛΑΝΕΤ, στον οποίο συμμετέχουν σήμερα μόνο ο  ΣΕΒ, η Ε.Ε. Τραπεζών και ο ΠΟΞ, πράγμα που  δημιουργεί σοβαρά προβλήματα πρόσβασης στα προγράμματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Ακίνητα Δημοσίου

Αξιοποίηση για στήριξη της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων, των κενών δημόσιων ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία είναι κενά και εγκαταλελειμμένα μετατρεπόμενα σε κέντρα παραβατικότητας.

 

Καρτέλ  και Δεύτερη Ευκαιρία

Τέθηκε το θέμα της πάταξης των καρτέλ μου λυμαίνονται την αγορά, καθώς και της αναμόρφωσης του πτωχευτικού δικαίου με επισήμανση την ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας στα ευρωπαϊκά πρότυπα και κατατέθηκε σχετική πρόταση του ΕΕΑ.

 

Διαρκής διάλογος

Η αντιπροσωπεία του ΕΕΑ έθεσε την ανάγκη της καθιέρωσης διαρκούς διαλόγου Επιμελητηρίου – Πολιτείας στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου των επιμελητηρίων για κάθε θέμα που αφορά στις επιχειρήσεις και γενικότερα την εθνική οικονομία. Στο ίδιο πλαίσιο ζητήθηκε να συμμετέχει ο επιμελητηριακός θεσμός στον αρχικό σχεδιασμό και σε συνέχεια στην υλοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων.

 

Από την πλευρά του, ο κ. Σταθάκης υποσχέθηκε να μελετήσει τις προτάσεις του ΕΕΑ και να συνεχιστεί ο διάλογος με εξειδίκευση των θεμάτων.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής που επέδωσε η αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας στον κ. Σταθάκη:

 

ΘΕΜΑ: Ζήτημα ασφαλισμένων σε εταιρείες του Ομίλου Ασπίς Πρόνοια

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, το οποίο παράλληλα αποτελεί και ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα που δεν κατάφεραν να επιλύσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι το πρόβλημα των ζημιωθέντων από την ανάκληση των εταιρειών του Ομίλου Ασπίς Πρόνοια. Πρόκειται για κατόχους 260.000 συμβολαίων του κλάδου ζωής, οι οποίοι είτε αποταμίευαν συστηματικά για να έχουν ένα εισόδημα συμπληρωματικό της σύνταξής τους, είτε για να δημιουργήσουν ένα εφάπαξ κεφάλαιο για μελλοντικές ανάγκες, είτε για να καλυφθούν για περιστατικά υγείας, ανικανοτήτων ή απώλειας ζωής.

Ερασιτεχνικοί χειρισμοί και αδιαφορία σε συνδυασμό με ανικανότητα των πολιτικά υπεύθυνων μετέτρεψαν ένα εύκολα διαχειρίσιμο θέμα, σε κοινωνικό καρκίνωμα, το οποίο έχει επηρεάσει καίρια τον ασφαλιστικό κλάδο αλλά και την εθνική οικονομία.

Οι κυριότερες καταγεγραμμένες συνέπειες είναι επιγραμματικά οι εξής:

  • Χιλιάδες ασφαλισμένοι / ανασφάλιστοι έχουν χάσει τις ασφαλιστικές τους παροχές, ενώ όσοι δεν είχαν κοινωνικό ταμείο ασφάλισης έχουν μείνει  χωρίς καμία κάλυψη, αν και ο νόμος 3867/2010 υποχρεώνει το δημόσιο να τους παρέχει βιβλιάριο υγείας.
  • Χιλιάδες αποταμιευτές μέσω ασφαλιστηρίων συνταξιοδότησης και εφάπαξ καταβολής κεφαλαίου δεν έχουν καμία απολύτως πρόσβαση στα χρήματά τους, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να βιώνουν συνθήκες απόλυτης ανέχειας και να έχουν ενταχθεί στις τάξεις των πολιτών που βιώνουν την ανθρωπιστική κρίση με τη χειρότερή της μορφή.
  • Ο ασφαλιστικός κλάδος, ο οποίος έχει πληγεί στο πιο δυνατό του σημείο, την αξιοπιστία, έχει απολέσει το 30% περίπου του ενεργητικού του τα τελευταία 5,5 χρόνια, με εξαιρετικά σημαντική συμβολή σε αυτή την εξέλιξη το ζήτημα του Ομίλου Ασπίς.
  • Η εθνική οικονομία έχει χάσει και συνεχίζει να χάνει εκατοντάδες εκατομμύρια εσόδων από φόρους επί των ασφαλίστρων και επί των κερδών των ασφαλιστικών εταιρειών, λόγω της προαναφερθείσας καθίζησης.
  • Η επιβάρυνση των κρατικών ταμείων εξαιτίας της απομάκρυνσης των πολιτών από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες είναι μεγάλη και δυσβάστακτη, ενώ δημιουργεί και ανασφάλεια για το μέλλον, αφού το αποκούμπι της ιδιωτικής σύνταξης είναι πλέον «μη αξιόπιστο» και σίγουρα λιγότερο ελκυστικό.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το οποίο στεγάζει στις τάξεις του χιλιάδες επαγγελματίες του ασφαλιστικού κλάδου, ενώ ταυτόχρονα συνειδητοποιεί τις τραγικές συνέπειες της παρατεταμένης αυτής  εκκρεμότητας για δεκάδες χιλιάδες πολίτες της χώρας, απευθύνει έκκληση για άμεση επίλυση του ζητήματος. Υπάρχουν δημιουργικές προτάσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να συζητηθούν σε μια προγραμματισμένη συνάντησή μας.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics