ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Βενιζέλου 3 (2ος όροφος)
ΤΚ 54624 Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310 226702, fax: 2310 226702       
http://www.sdae.gr

email: [email protected]  

Βενιζέλου 3 (2ος όροφος)
ΤΚ 54624 Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310 226702, fax: 2310 226702       
http://www.sdae.gr

email: [email protected]  

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics