Συνέπεια και επιμονή θα εξαλείψουν τα ανασφάλιστα

«Τώρα που έγινε μια καλή αρχή οφείλουμε όλοι να την συνεχίσουμε και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που αποβαίνει σε καλό όλων ακόμα και αυτών που σήμερα είναι ανασφάλιστοι» τονίζει ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Το φαινόμενο των ανασφάλιστων οχημάτων δεν λύνεται από την μία ημέρα στην άλλη αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου. Επικροτεί την εκκίνηση των διασταυρώσεων ως μια πρώτη καλή αρχή  και προτείνει την εντατικοποίηση των ελέγχων ώστε να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην επάνοδο κάποιων στην ανασφάλιστη εποχή.

Ένα πρόβλημα που υφίσταται εδώ και χρόνια δε λύνεται ακαριαία αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΕΑ απαντώντας σε σχετική ερώτηση του insurance-eea.

Απαιτείται, επισημαίνει, συστηματική και διαρκής προσπάθεια. Χρειάζεται επίσης η συσπείρωση όλων των δυνάμεων της ασφαλιστικής αγοράς καθώς και η συνέπεια της πολιτείας στην διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων

Κατά την εκτίμησή του, σήμερα περισσότερο από ποτέ η πολιτεία οφείλει να παρακολουθήσει από κοντά το όλο θέμα. Η εκκίνηση των διασταυρώσεων από την ΑΑΔΕ αποτελεί μια καλή και ουσιαστική αρχή η οποία και θα φέρει αποτελέσματα.

Όμως, κατά τον κ. Χατζηθεοδοσίου δε θα πρέπει να σταματήσει η προσπάθεια διότι τότε και πάλι θα διογκωθούν τα ανασφάλιστα. Πρέπει να επιτευχθεί η διατήρηση σε καθεστώς ασφάλισης όλων όσοι σήμερα σπεύσουν να ασφαλιστούν και έτσι εμμέσως να καλλιεργηθεί και η ασφαλιστική συνείδηση, κάτι που επιδιώκεται από το σύνολο του κλάδου, καταλήγει ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Μια ακόμη παράμετρος που θίγει ο πρόεδρος του ΕΕΑ και είναι σχετική με τα ανασφάλιστα οχήματα είναι η προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Όπως αναφέρει, δε μπορεί να κυκλοφορούν οχήματα εις βάρος των συνεπών και νομοταγών πολιτών και να τους απειλούν διαρκώς.  Γι΄αυτό και κατά την άποψή του θα πρέπει να στηριχθεί η όλη προσπάθεια και από την αγορά.

«Τώρα που έγινε μια καλή αρχή οφείλουμε όλοι να την συνεχίσουμε και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που αποβαίνει σε καλό όλων ακόμα και αυτών που σήμερα είναι ανασφάλιστοι» τονίζει ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Να αναφερθεί ότι ο αριθμός των ανασφάλιστων είναι πολύ μεγάλος και υπερβαίνει τις 1 εκατομμύριο περιπτώσεις. Στην επαρχία και τα νησιά είναι περισσότερο διογκωμένο το φαινόμενο σε σχέση με τις αστικές περιοχές. 

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics