Συνεργασία Ευρωκλινικής- MetLife Alico

Στη σύναψη συνεργασίας προχώρησε η Ευρωκλινική Αθηνών με την MetLife Alico, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων για υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας.

Επιπλέον, οι ασφαλισμένοι στην MetLife Alico με ατομικά και ομαδικά συμβόλαια θα απολαμβάνουν σημαντικά προνόμια σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη.

Η Ευρωκλινική Αθηνών εγγυάται την ολοκληρωμένη προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και την αφοσίωση όλων των ανθρώπων της στη φροντίδα των ασθενών.

Στη σύναψη συνεργασίας προχώρησε η Ευρωκλινική Αθηνών με την MetLife Alico, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων για υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας.

Επιπλέον, οι ασφαλισμένοι στην MetLife Alico με ατομικά και ομαδικά συμβόλαια θα απολαμβάνουν σημαντικά προνόμια σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη.

Η Ευρωκλινική Αθηνών εγγυάται την ολοκληρωμένη προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και την αφοσίωση όλων των ανθρώπων της στη φροντίδα των ασθενών.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics