Συνεργασία ΣΕΜΑ και InsuranceWebinars.gr

 

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) και το insurancewebinars.gr ανακοινώνουν τη συνεργασία τους, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι η συνένωση δυνάμεων, οι συνέργειες και η σταθερή προσήλωση σε συγκεκριμένους στόχους αποτελούν τη μοναδική απάντηση όχι μόνο στην κρίση, αλλά κυρίως στα προβλήματα που βιώνει αυτή την περίοδο η ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Η συνεργασία των δύο φορέων θα επικεντρωθεί καταρχήν, αφ’ ενός στην προβολή των διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) τα οποία διεξάγονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του το insurancewebinars.gr και αφ’ ετέρου στην προβολή κάθε ενέργειας, δράσης ή εκδήλωσης που διοργανώνεται από τον ΣΕΜΑ για τα μέλη του και την αγορά γενικότερα.

Με τη συνεργασία αυτή ουσιαστικά επεκτείνεται και λαμβάνει νέα διάσταση η πρόσφατη συνεργασία του insurancewebinars.gr με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) αφού ο ΣΕΜΑ, ως εκπρόσωπος σημαντικού και σοβαρού τμήματος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, έρχεται να την υποστηρίξει, να την προβάλει και να την προωθήσει στα μέλη του. Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ενδεχόμενο σχεδιασμό σειράς ειδικού ενδιαφέροντος webinars, αποκλειστικά για τα μέλη του ΣΕΜΑ.

Τέλος, μέσω του insuranceforum.gr  ο ΣΕΜΑ θα αποκτήσει έναν ακόμα δίαυλο επικοινωνίας, ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων με τα μέλη του και την ευρύτερη οικογένεια της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ενώ αντίστροφα, τα μέλη του insuranceforum.gr  θα ενημερώνονται με άμεσο και έγκυρο τρόπο για τις δράσεις του ΣΕΜΑ και τις εξελίξεις της αγοράς.

Ο κ. Γιώργος Καραβίας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, δήλωσε για τη συνεργασία αυτή τα εξής:  «Ο ΣΕΜΑ έχει επανειλλημένως αποδείξει ότι είναι συμπαραστάτης και συμμέτοχος σε κάθε σοβαρή ενέργεια της αγοράς σχετικά με την Εκπαίδευση των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Πιστεύω ότι το γραφείο του διαμεσολαβητή στην αυριανή αγορά θα είναι ένα “ηλεκτρονικό” γραφείο, με βάση την γνώση και την τεχνολογία. Συνεπώς, δεν θα μπορούσαμε να μην συμπαρασταθούμε και να μην συμμετέχουμε στην εξέλιξη των σεμιναρίων που εκφράζεται επιτυχώς μέσω τουinsurancewebinars.gr σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, με προοπτική και ειδικότερης συνεργασίας για τα μέλη μας. Είμαστε σίγουροι ότι τα οφέλη θα είναι πολλαπλάσια από όσα φαίνονται με πρώτη ματιά.»

Από την πλευρά του, ο Αριστείδης Βασιλειάδης, ιδρυτής του insurancewebinars.gr, ανέφερε τα εξής: «Η συνεργασία μας με τον ΣΕΜΑ αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι ο ποιοτικός δρόμος που έχουμε επιλέξει να ακολουθούμε, αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται. Μέσα από τις ιστοσελίδες μας, το insuranceforum.gr και το insurancewebinars.gr στοχεύουμε στην σοβαρή ενημέρωση του κλάδου και στην ποιοτική εκπαίδευση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των στελεχών των εταιρειών, με σύγχρονες μεθόδους. Στόχος μας είναι να συνάψουμε και να εδραιώσουμε μακροχρόνιες συνεργασίες με όλους τους φορείς της ασφαλιστικής αγοράς, με τους οποίους μας συνδέουν κοινοί στόχοι, όπως η ενημέρωση, η επιμόρφωση, η εκπαίδευση, αλλά και η παρουσίαση των ευρύτερων εξελίξεων που τόσο επηρεάζουν την επαγγελματική εξέλιξη των διαμεσολαβητών. Ευχαριστούμε και πάλι τον ΣΕΜΑ για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε και είμαστε βέβαιοι για το καλύτερο αποτέλεσμα σε όφελος και των δύο πλευρών.».

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics