Συνεργασία της ΙΝΤERAMERICAN με την DAS για νομική προστασία

Την έναρξη μίας ουσιαστικής συνεργασίας για την ανάπτυξη της νομικής προστασίας, με την προώθηση σχετικών ασφαλιστικών προγραμμάτων για ιδιώτες, επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ανακοίνωσαν η ΙΝΤERAMERICAN και η DAS Hellas.

Την έναρξη μίας ουσιαστικής συνεργασίας για την ανάπτυξη της νομικής προστασίας, με την προώθηση σχετικών ασφαλιστικών προγραμμάτων για ιδιώτες, επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ανακοίνωσαν η ΙΝΤERAMERICAN και η DAS Hellas.

Οι δύο εταιρείες συμπράττουν για να προσδώσουν δυναμική διείσδυσης στην αγορά και να επιτύχουν τη βέλτιστη ποιότητα στη νομική κάλυψη, με μία γκάμα προγραμμάτων που προβλέπουν διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, διαφορές ασφαλισμένου με ασφαλιστική εταιρεία, απόκρουση ποινικών κατηγοριών, διεκδικήσεις και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις, νομικές συμβουλές κ.ά. υπηρεσίες νομικής προστασίας.

Η DAS Hellas αναφέρεται στην DAS Deutscher Automobile Schutz που εδρεύει στο Μόναχο και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες νομικής προστασίας, δραστηριοποιούμενη σε χώρες της Ευρώπης, αλλά και εκτός. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο παγκοσμίως ασφαλιστικό οργανισμό παροχής νομικής προστασίας, που αναφέρεται μέσω της ERGO στη Munich Re. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι η εξασφάλιση δυνατότητας πρόσβασης στη δικαιοσύνη για κάθε πολίτη και η κατοχύρωση των εννόμων δικαιωμάτων του, καθώς επίσης η μεγιστοποίηση της αξίας των συμβολαίων νομικής προστασίας, η αναβάθμιση διαδικασιών και υπηρεσιών, η αποτελεσματικότητα και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών.

Προς την ίδια κατεύθυνση και στη βάση των συνθηκών του σύγχρονου οικονομικού και ασφαλιστικού περιβάλλοντος, η INTERAMERICAN προσδοκά από τη συνέργεια με τη DAS Hellas την υψηλότερη απόδοση αξίας των ασφαλιστικών υπηρεσιών νομικής προστασίας στους πελάτες της, έχοντας ένα ευρύτατο φάσμα ασφαλιστικής δραστηριότητας, που συνδέεται με τις νομικές καλύψεις και υπηρεσίες.

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics