Τα (5+1) εκπαιδευτικά προγράμματα για τον Ιούνιο

Η διαρκής συνεισφορά του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στην περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από κοινού, εκφράζεται και πάλι στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του μηνός Ιουνίου, πραγματικά πλούσιου και επίκαιρου στα θεματικά αντικείμενά του, ως εξής:

            Τρίτη  & Πέμπτη, 1 & 3 Ιουνίου 2021, 16:00 – 19:20

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Τρίτη  & Πέμπτη, 8 & 10 Ιουνίου 2021, 16:00 – 19:20

 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ _ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Δευτέρα 14, Τρίτη 15, Τετάρτη 16 & Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021, 16:00 – 20:00

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ AYTOKINHTOY KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in MOTOR RISK INSURANCE AND CLAIMS MANAGEMENT_έναρξη 15/06/2021

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 15 Ιουνίου, έως και την Πέμπτη, 1 Ιουλίου, 16:00 – 19:20

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in HEALTH INSURANCE AND MEDICAL UNDERWRITING, έναρξη 22/06/2021

            Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 22 Ιουνίου, έως και την Πέμπτη, 8 Ιουλίου, 16:00 – 19:20

 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Α ΚΑΙ Β

Έναρξη: Δευτέρα, 28 Ιουνίου, σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, elearning

Η εποχή μας, πλήρης νέων προκλήσεων, απαιτεί συνεχή επικαιροποίηση και περαιτέρω εκσυγχρονισμό της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και των ευρύτερων παραστάσεών μας. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιουνίου του Ε.Ι.Α.Σ. απαντά θετικά στις προκλήσεις αυτές και προσθέτει νέα στοιχεία και αξία στις δεξιότητες μας, αφού εγγυάται την απόκτηση των πλέον άρτιων γνώσεων και εμπειριών που προάγουν τη δουλειά μας, την απόδοση της εργασίας μας και την πρόοδο των στελεχών της αγοράς μας, στο σύνολό τους.

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics