Τα app και η ασφάλιση υγείας

Ένα ειδησεογραφικό app στην Κίνα ξεκίνησε να πουλά – πάλι – προϊόντα ασφάλισης υγείας, λίγους μήνες μετά την κατάργηση των προηγούμενων προωθήσεων, οι οποίες εγείραν αμφιβολίες για τη νομιμότητα των προϊόντων.

Την πρώτη φορά που είχε γίνει η σχετική επισήμανση, η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι προσδοκία της ήταν να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών, ωστόσο διέκοψε την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων στο πλαίσιο της διεξαγωγής και ολοκλήρωσης της σχετικής έρευνας.

Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι αρκετά και αφορούν στη νομιμότητα, στους φορείς ελέγχου, στην προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics