Τα εκπαιδευτικά ταξίδια μαθητών «συναντούν» τις «ταξιδιωτικές ασφάλειες»

Ισχυρή δυναμική αναπτύσσει ο εκπαιδευτικός τουρισμός γεγονός που ανοίγει προοπτικές και στις «ταξιδιωτικές ασφαλίσεις» οι οποίες και δίνουν σημαντικότατα ευεργετήματα στους κατόχους τους.  Μόνο από την Κίνα ο αριθμός των παιδιών που παρακολουθούν μαθήματα εκτός χώρας δείχνει να αυξάνεται σημαντικά και οι γονείς ακόμα και μεσαίου εισοδήματος υιοθετούν αυτήν την επιλογή.

Πολύ ευκολότερα ο τουρισμός εντός Ευρώπης είναι αξιόλογος να καταγραφεί και να ασφαλιστεί αρκεί να υπάρξει προσανατολισμός προς αυτή την κατεύθυνση και των χωρών να τον αναπτύξουν και των ασφαλιστικών εταιρειών να τον αξιοποιήσουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο από την Κίνα οι κρατήσεις χειμερινών μαθημάτων στο εξωτερικό για το 2019 αυξήθηκαν κατά 80% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ctrip (η μεγαλύτερη διαδικτυακή εταιρεία τουριστικών πακέτων) σε σχέση με τον περασμένο χρόνο.

Το κατά κεφαλήν κόστος για τα ταξίδια αυτά διαμορφώνεται στα περίπου 3. χιλιάδες δολάρια. Ο αριθμός των Κινέζων μαθητών που πέρυσι ταξίδεψαν ήταν 860 χιλιάδες άτομα ενώ φέτος τα στοιχεία καταγράφουν ήδη δείχνουν υψηλή άνοδο. Στα ευρωπαϊκά δεδομένα η κατά κεφαλήν δαπάνη μπορεί να είναι χαμηλότερη, αλλά ο αριθμός των μαθητών που ταξιδεύουν ή μπορούν με κάποια κινητοποίηση να ταξιδέψουν, είναι πολύ μεγαλύτερος.  Οι ευκαιρίες για την ιδιωτική ασφάλιση είναι και εδώ μεγάλες και χρήζουν σωστής διαχείρισης για να αξιοποιηθούν.

ΙΕΒ

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics