Τα “πάνω κάτω” στις εταιρείες φέρνει η ESG- Αγώνας επιβίωσης για την ασφαλιστική αγορά

του Γιάννη Βερμισσώ

Όσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις δε μετασχηματιστούν με όσα ορίζει το πλαίσιο ESG θα είναι δύσκολο να επιβιώσουν στο περιβάλλον που δημιουργείται. Και οι ελληνική πραγματικότητα δείχνει ότι ακόμα δεν έχει κατανοηθεί η σημασία της εφαρμογής των κανόνων ESG. Αυτό αναφέρουν αρμόδιοι με το θέμα συστήνοντας την εγρήγορση όλης της ασφαλιστικής αγοράς  και τις ενέργειές της προκειμένου να προσαρμοστεί στην νέα κατάσταση με τις μεγάλες μικρές και μεσαίες αλλαγές που απαιτούνται.

Η βιώσιμη ανάπτυξη θα φέρει τα “πάνω κάτω” λένε οι ειδικοί και τονίζουν πώς οι επιχειρήσεις που θα κυριαρχήσουν είναι αυτές που θα στηριχθούν στις αρχές και τα οριζόμενα από την ESG. Νέα σενάρια, νέες απαιτήσεις, νομοθετικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Νομοθεσία. Περιβάλλον, Επικοινωνία και Διοίκηση μπαίνουν σε νέα πορεία.

Μέχρι και οι εργαζόμενοι θα επιλέγουν επιχειρήσεις που εφαρμόζουν αυτές τις αρχές και θα γυρνούν την πλάτη σε άλλες που έχουν μείνει πίσω ή δεν μεριμνούν να εξελιχθούν με βάση τις αρχές  ESG.

Η σύσταση των ειδικών είναι να ενσωματωθεί το πλαίσιο ESG στο επιχειρηματικό μοντέλο και να χαραχθεί στρατηγική βάσει αυτών των αρχών.

Δηλαδή να αντιληφθεί ο κάθε επιχειρηματικός  Οργανισμός τις συνέπειες των επιλογών του με βάση το ESG.  Ευρύτερα οι εταιρείες θα κληθούν να σκεφτούν και τους ευάλωτους πελάτες-ασφαλισμένους της τρίτης ηλικίας που έχουν ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης. Είναι και αυτό ένα θέμα που μπορεί να απασχολήσει ουσιαστικά τις εταιρείες και να καθορίσει συμπεριφορές-πρακτικές προσαρμοσμένες στο νέο πλαίσιο λειτουργίας.

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics