Τα «τετελεσμένα» Εθνικής – International Life

Φθάνει στο τέλος της και σύντομα θα έχουμε την απάντηση «άσπρο ή μαύρο» για την συνεργασία Εθνικής International Life καθώς επανατοποθετείται στο ΔΣ της Ασφαλιστικής η εξαγορά του χαρτοφυλακίου ζωής της International.

Του Γιάννη Βερμισσώ.


Φθάνει στο τέλος της και σύντομα θα έχουμε την απάντηση «άσπρο ή μαύρο»  για την συνεργασία Εθνικής International  Life καθώς επανατοποθετείται στο ΔΣ της Ασφαλιστικής η εξαγορά του χαρτοφυλακίου ζωής της International.

Δηλαδή, είναι θέμα ελάχιστου χρόνου ώστε οι επικεφαλής της ασφαλιστικής να λάβουν την απόφασή τους ο καθένας χωριστά και τελικά όλοι μαζί προκειμένου να τεθεί ένα τέλος και μια αρχή στην συνεργασία των δύο εταιρειών.

Οι ενδείξεις είναι θετικές  αλλά δε μπορεί να προδικάζονται ούτε να υπάρχουν τετελεσμένα σε αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων. Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθούν τα ατοπήματα από προφητείες και ρίσκα –που συνιστούν επιπόλαιη ενημέρωση- αναμένεται η απόφαση του ΔΣ της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Χθες ο μέτοχος της ασφαλιστικής –εθνική τράπεζα- αποφάνθηκε από την πλευρά του ότι δεν έχει ενστάσεις και πλέον η καταληκτική απόφαση πέρασε το ΔΣ της Ασφαλιστικής.  

Όπως είχατε ενημερωθεί έγκυρα από το insurance-eea στην πρώτη φάση της ιστορίας  δεν ελήφθη απόφαση διότι είχαν διατυπωθεί διαδικαστικές ενστάσεις που δεν σχετίζονταν με την γενική πρόθεση για εξαγορά από την Εθνική του χαρτοφυλακίου ζωής της International.

Είχαν να κάνουν –οι ενστάσεις- με την νέα νομοθεσία, με την ανάληψη κινδύνου και όπως ανάφεραν οι πληροφορίες μας και από την ΔΕΙΑ είχε ζητηθεί να διασφαλιστούν βασικές εγγυήσεις για τους ασφαλισμένους .  Στο διάστημα που πέρασε όλα αυτά -και άλλα- ολοκληρώθηκαν οπότε και πλέον μπορούν τα στελέχη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής να λάβουν επί στοιχείων την απόφασή τους.

Είναι προφανές ότι μέσω αυτής θα δοθεί ένα τέλος στην αγωνία που περιβάλλει την υπόθεση. Είναι βέβαιο ότι μέχρι σήμερα οι εργαζόμενοι της International Life και οι συνεργάτες έχουν επιδείξει  μια αξιοσημείωτη προσήλωση στην παραγωγή έργου γεγονός που αποτυπώνει το καλό κλίμα της εταιρείας και την σημασία που έχει να συνεχιστεί μια πορεία ετών που η οικογένεια Μπράβου χάραξε και εκπροσώπησε με σθένος και σεβασμό το ελληνικό επιχειρηματικό στοιχείο στην ασφαλιστική αγορά.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics