Θετικό μήνυμα από τα Ιωάννινα στην πανελλαδική ενημέρωση του ΕΕΑ για την IDD

Του Γιάννη Βερμισσώ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με θετικό απολογισμό, το μεγάλο ακροατήριο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στα Ιωάννινα παρακολούθησε την εκδήλωση ενημέρωσης για την IDD την οποία στήριξε το ΕΕΑ παρέχοντας χρήσιμα στοιχεία για την ομαλή εφαρμογή της οδηγίας από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Η εξέλιξη της εκδήλωσης, στην οποία αναγνωρίστηκε η σημασία των νομοθετικών ρυθμίσεων στην αναβάθμιση του επαγγέλματος, επιβεβαίωσε την πρωτοβουλία του ΕΕΑ να πραγματοποιηθεί οδοιπορικό ενημέρωσης σε πόλεις της χώρας για την IDD και να επιτευχθεί η ενιαία στάση του κλάδου απέναντι σε αυτό το σημαντικό θέμα.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Ι. Β. Μήτσης εξήρε την συνεισφορά του ΕΕΑ στη διαμεσολάβηση και ευρύτερα στην ενίσχυση των Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Νομού Ιωαννίνων κ. Αλ. Ιωάννου αναγνώρισε το θετικό αποτύπωμα που θα έχει η IDD στην αγορά και χαιρέτισε με αισιοδοξία το μέλλον του επαγγέλματος.

Ο κ. Γιάννης  Χατζηθεοδοσίου, ως  Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών μετέδωσε στους παρευρισκόμενους μήνυμα εξελίξεων στην επιχειρηματικότητα και τις ΜμΕ, οι οποίες μπορούν να στηριχθούν με στοχευμένες δράσεις. Διατύπωσε την αισιοδοξία του για την ιδιωτική ασφάλιση και την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και τόνισε πώς οι νομοθετικές παρεμβάσεις συντείνουν στην αναβάθμιση του κλάδου. Επανέλαβε ότι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στηρίζουν πανελλαδικά την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Ο Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης του Ε.Ε.Α. κ. Δημήτρης Γαβαλάκης παρουσίασε την IDD και το σύνολο της νέας νομοθεσίας. Έδωσε με σαφήνεια να κατανοήσουν οι παρευρισκόμενοι τα κρίσιμα σημεία της Οδηγίας και ότι οι υποχρεώσεις τους από την IDD κατηγοριοποιούνται και μέσα από τη συστηματοποίησή τους από τον κάθε επαγγελματία εφαρμόζονται.

Επίσης οι δύο εκπρόσωποι της Διοίκησης του ΕΕΑ τόνισαν ότι το Επιμελητήριο υποστηρίζει με την τεχνογνωσία του την εφαρμογή της Οδηγίας και παρέχει απαντήσεις σε κάθε ερώτημα ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Οι ερωτήσεις που ακολούθησαν ήταν διεισδυτικές και κατέδειξαν αφενός την ενημέρωση των παρευρισκόμενων που τις υπέβαλλαν και το ενδιαφέρον τους για αναλυτική πληροφόρηση.

Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Νομού Ιωαννίνων.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics