Το ΕΕΑ στην συνάντηση των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων 9 Νοεμβρίου για τα νέα Φορολογικά Μέτρα

H Ολοµέλεια των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος µε αφορµή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα νέα φορολογικά µέτρα καλεί σε συνάντηση για συζήτηση και συντονισµό δράσης στα γραφεία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών την Πέµπτη 9-11-2023 και ώρα 15.00′. Μεταξύ των προσκεκλημένων είναι και το Επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών.

Η πρόσκληση γίνεται στο πλαίσιο απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των Προέδρων των
∆ικηγορικών Σύλλόγων Ελλάδος, , και απευθύνεται προς:

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων
Ελλάδας
Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος
Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών
Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία
Συντονιστική Επιτροπή Συµβολαιογραφικών Συλλόγων
Ελλάδος (ΣΣΕΑΠΑ∆)
Οµοσπονδία ∆ικαστικών Επιµελητών Ελλάδας
Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος
Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/398170648_974915433608575_6133351425105119795_n.pdf/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%A3-6-11-2023.pdf?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=2b0e22&_nc_ohc=yil-70Llg8EAX_Reta8&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=03_AdQNTjIb2a3YxqIy7PvxoHPowwFWVos-1f3lxfr7vaMbWQ&oe=654AFAAC&dl=1

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics