Το νέο Δ.Σ του Π.Σ.Α.Σ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ του Π.Σ.Α.Σ, ακολουθεί η σχετική δημοσίευση που εξέδωσε  ο Σύνδεσμος:

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics