ΤτΕ: Εξετάσεις έτους 2019 για πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

Ανακοινώνεται ότι, κατά το έτος 2019, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 153/2/8.1.2019) θα διεξαχθούν ως ακολούθως:
 

Ημερομηνία Τόπος Πιστοποίηση Επαγγελματικών Γνώσεων
Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019
 Αθήνα
Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019
– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων
– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019
Θεσσαλονίκη
Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019
– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων
– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 13 Aπριλίου 2019
Αθήνα
Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 14 Aπριλίου 2019
– Μεσίτη Ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων
– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 1 Ιουνίου 2019
Θεσσαλονίκη
Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων
– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019
Αθήνα
Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 30 Ιουνίου 2019
– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων
– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2019
Θεσσαλονίκη
Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2019
– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων
– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019
Αθήνα
Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019
– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων
– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019
Θεσσαλονίκη
Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019
– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων
– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Στοιχεία επικοινωνίας:
e-mail: [email protected] 

Πηγή: bankofgreece.gr
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics