Σήμερα το Webinar ΕΕΑ-ΠΑΠΕΙ για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές “Σύγχρονες εξελίξεις της Αναλογιστικής Επιστήμης και της Αντασφάλισης”

Παρακολουθείστε δηλώνοντας συμμετοχή το ενημερωτικό και χρήσιμο για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές  webinar  το οποίο διοργανώνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ)  σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) με θέμα “Σύγχρονες εξελίξεις της Αναλογιστικής Επιστήμης και της Αντασφάλισης”, σήμερα  Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στις 17:00.
Παρακολουθείστε το ζωντανά κάνοντας εγγραφή στο σύνδεσμο: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Hc-Lr1FGThKXUFD-qHjGZQ
Το διαδικτυακό σεμινάριο αποτελεί την εκκίνηση μιας στενής συνεργασίας του ΕΕΑ με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς που αφορά την παροχή εκπαίδευσης και την εκπόνηση μελετών ειδικά για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Και εντάσσεται στην πάγια επιδίωξη του ΕΕΑ για επιμόρφωση, ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών του και ευρύτερα στους απανταχού της χώρας επαγγελματίες του κλάδου καθώς μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές από κάθε περιοχή της Ελλάδας.
Θα το  υποστηρίξουν με τις εισηγήσεις τους ο κ. Απόστολος Μποζίκας, Διδάσκων Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς καθώς και ο κ. Δημήτριος Πούλος από την Διεύθυνση Αντασφαλίσεων της  ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική.
Στην άνω φωτό  κ. Μποζίκας.
Στην άνω φωτό ο κ. Πούλος
Το webinar εντάσσεται στην ευρεία συνεργασία του ΕΕΑ με το ΠΑΠΕΙ η οποία στοχεύει στην σύνδεση της επιστήμης με την πρακτική καθημερινότητα. Στην διάρκειά του θα αναδείξει την καθοριστική σημασία της Αντασφάλισης για την λειτουργία των ασφαλιστικών μηχανισμών, καθώς και τις εξελίξεις της Αναλογιστικής Επιστήμης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Θα παρουσιαστούν, αναλυθούν και θα συζητηθούν οι εξελίξεις στις βασικές παραμέτρους που αποτελούν βάση της ιδιωτικής ασφάλισης και είναι ο αναλογισμός και η αντασφάλιση.
Αναλογισμός:  Είναι η επιστήμη που εφαρμόζει μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους για την εκτίμηση των ασφαλιστικών, χρηματοοικονομικών, λειτουργικών, ψηφιακών, και άλλων κινδύνων. Ιστορικά, η Αναλογιστική επιστήμη χρησιμοποιούσε ντετερμινιστικά μοντέλα για την κατασκευή πινάκων και ασφαλίστρων. Ωστόσο, η επιστήμη αυτή έχει περάσει από επαναστατικές αλλαγές κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, λόγω της εξέλιξης των μαθηματικών και των υπολογιστικών μηχανημάτων υψηλής ταχύτητας, της διάθεσης μεγάλων βάσεων δεδομένων και την ένωση των στοχαστικών αναλογιστικών μοντέλων με τη σύγχρονη οικονομική θεωρία.
Αντασφάλιση: Είναι η εκχώρηση μέρους των ασφαλιστικών κινδύνων που αναλαμβάνει η πρώτη ασφαλίστρια εταιρεία, προς τους αντασφαλιστές (άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή αμιγώς αντασφαλιστικές επιχειρήσεις), βάσει προκαθορισμένων όρων που περιέχονται κάθε φορά στην αντασφαλιστική σύμβαση ή την μεταξύ τους συμφωνία. Η αντασφάλιση είναι κρίσιμη για την αξιοπιστία και την ισχύ μιας ασφαλιστικής εταιρείας σε ένα περιβάλλον ενισχυμένου ανταγωνισμού.
© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics