Υπάλληλοι ΕΘΝΙΚΗΣ: Μπορεί να ακυρωθεί η πώληση

Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποπληρώθηκαν €2 δισεκατομμύρια ελληνικού χρέους, μετά από την εξόφληση των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (CoCos) από την ΕΤΕ, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υφίσταται καμία υπο

Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποπληρώθηκαν €2 δισεκατομμύρια ελληνικού χρέους, μετά από την εξόφληση των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (CoCos) από την ΕΤΕ, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υφίσταται καμία υποχρέωση – δέσμευση για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής. 

 

 ΑΝΑKΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

 

Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η πώληση της Εταιρίας μας αποτελεί αποκλειστικά και μόνο πρόθεση της Εθνικής Τράπεζας  Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποπληρώθηκαν €2 δισεκατομμύρια ελληνικού χρέους, μετά από την εξόφληση των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (CoCos) από την ΕΤΕ, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υφίσταται καμία υποχρέωση – δέσμευση για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής. 
 
Και για το λόγο αυτό:
 
– ΚΑΛΟΥΜΕ τον κ. Φραγκιαδάκη να σταματήσει άμεσα τις διαδικασίες πώλησης.
 
– ΖΗΤΑΜΕ από τη Διοίκηση της Εταιρίας μας να δηλώσει τη θέση της για την πώληση της κερδοφόρας Εταιρίας μας, που έχει 126 χρόνια ιστορίας στην ελληνική κοινωνία.
 
– ΖΗΤΑΜΕ από την κυβέρνηση να παρέμβει ουσιαστικά και να διακόψει άμεσα την προσπάθεια πώλησης που θα πλήξει την ελληνική οικονομία, αφού οι επενδύσεις €1,6 δισεκατομμυρίων στην Ελλάδα θα φύγουν στο εξωτερικό.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
 
Σύλλογος Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ»
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics