ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙOY ΕΙΑΣ: Ασφάλιση φ/β εγκαταστάσεων

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ (φαινόμενο P.I.D. & λοιπές ηλεκτρικές βλάβες – στοιχεία ανάληψης κινδύνου)

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ
(φαινόμενο P.I.D. & λοιπές ηλεκτρικές βλάβες – στοιχεία ανάληψης κινδύνου)


 
Το Σεμινάριο είναι διάρκειας εννέα (9) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις παρακάτω ημερομηνίες:
 
  • Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017: 16:00 – 20:15 (5 ώρες)
  • Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017:      16:00 – 19:15 (4 ώρες)
 
Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Αργύρης Πανούσης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. και Πραγματογνώμονας με περισσότερες από 6.000 αυτοψίες τα τελευταία 20 χρόνια και εμπειρία στη μελέτη – κατασκευή φ/β εγκαταστάσεων.
 
Θεματολογία Σεμιναρίου:
 
• Περιγραφή βασικών στοιχείων ηλεκτρισμού (τάση – ένταση ρεύματος, αντίσταση, συνεχές εναλλασσόμενο ρεύμα, γείωση κ.λ.π.)
• Περιγραφή φ/β εγκαταστάσεων: σταθερών – κινητών βάσεων, τι είναι το inverter, το string, ο μετασχηματιστής, κ.λ.π.
• Περιγραφή μέτρων προστασίας- διαδικασίες έναντι ηλεκτρικών βλαβών (γειώσεις, αντικεραυνικές προστασίες, επιτηρητής φάσεων κ.λ.π.)
• Περιγραφή μέτρων πυροπροστασίας & προστασίας έναντι κλοπής
• Πιθανότερες αιτίες ζημιών (μη εφαρμογή ή κακή μελέτη, κακή γείωση, ξέσφικτες επαφές, ακατάλληλες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για θερμοκρασίες ελληνικής επικράτειας, hotspots κ.λ.π). Παραδείγματα ζημιών και ανάλυση των αιτιών τους
• Φαινόμενο P.I.D.(περιγραφή του, αιτίες που το δημιουργούν, περιγραφή μεθόδων θεραπείας του (offset-boxes) κ.λ.π.
• Παράθεση των μεθόδων – οργάνων ελέγχου των φ/β εγκαταστάσεων και αξιολόγησή τους.
• Βασικά στοιχεία ανάληψης κινδύνου (αριθμός inverters, θέσεις αυτών, συγκέντρωση κινδύνου, χρόνος παράδοσης inverters – panels κ.λ.π)
• Παραδείγματα κακής ποιότητας  φ/β εγκαταστάσεων
• Υπολογισμός απώλειας κερδών (μηνιαία κατανομή παραγωγής, συγκριτικά μεγέθη τηλεμετρίας, μέσες παραγωγές ανά είδος φ/β εγκατάστασης κ.λ.π.)
• Στοιχεία διακανονισμού ζημιών (κάλυψη ή μη των ζημιών από P.I.D. κ.λ.π)
• Στοιχεία ελέγχου – συντήρησης φ/β εγκατάστασης, συμβόλαια συντήρησης κ.λ.π.
 
 
Σκοπός του Σεμιναρίου:
 
είναι η εμβάθυνση στις τεχνολογίες των φ/β εγκαταστάσεων, λεπτομερής ανάλυση των αιτιών των ηλεκτρικών βλαβών τους και ιδιαίτερα του φαινομένου P.I.D, προτάσεις βελτίωσης των κινδύνων τους.
 
Το Σεμινάριο απευθύνεται:
 
σε στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων – διακανονιστές ζημιών (που απασχολούνται στα τμήματα αναλήψεων, για τη σωστή εκτίμηση – τιμολόγηση κινδύνου και στους κλάδους ζημιών, για μείωση του ύψους ζημίας – επανείσπραξή της),  σε συνεργάτες  ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε ιδιοκτήτες, κατασκευαστές ή ηλεκτρολόγους συντηρητές φ/β πάρκων (για τη θωράκιση έναντι ηλεκτρικών κινδύνων των εγκαταστάσεών τους) και σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν στα θέματα φ/β και εν γένει ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 
Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017.
                                                             
Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:
  • 120€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ. και
  • 140€ για τα μη μέλη.
Για τις Εταιρίες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το Σεμινάριο, το κόστος διαμορφώνεται σε 100€ για τις εταιρίες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 120€ για τις εταιρίες-μη μέλη του ΕΙΑΣ.
 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics