Ζημιές 611 εκατ. ευρώ για το σύνολο της αγοράς το 2012

Ζημιές είχε η ασφαλιστική αγορά το 2012, όπως προκύπτει από την ετήσια έρευνα της ΕΑΕΕ, ωστόσο στάθηκε στο…ύψος της, αφού όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

Ζημιές είχε η ασφαλιστική αγορά το 2012, όπως προκύπτει από την ετήσια έρευνα της ΕΑΕΕ, ωστόσο στάθηκε στο…ύψος της, αφού όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, η αγορά κατέβαλε αποζημιώσεις πάνω από 3 δις. ευρώ, ενώ οι μέτοχοι στήριξαν τις εταιρείες τους με σοβαρές τοποθετήσεις.

Ειδικότερα, από τη μελέτη προκύπτει ότι:

α) Η χρήση του 2012 έκλεισε με ζημιογόνο αποτέλεσμα (€ 611 εκ. ζημιές μετά τους φόρους), γεγονός που οφείλεται κυρίως στη συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI).
β) Τα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σημείωσαν μεγάλη αύξηση (11,3%).
γ) Τα τεχνικά αποτελέσματα των ασφαλιστικών κλάδων παραμένουν θετικά.

Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Α. Σαρρηγεωργίου σχολιάζοντας τη μελέτη της ΕΑΕΕ ανέφερε: «Η ελληνική ασφαλιστική αγορά το 2012 κατέβαλε πάνω από € 3 δισ. σε αποζημιώσεις και παρά το ζημιογόνο αποτέλεσμα της χρήσης, οι μέτοχοι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων προχώρησαν σε σοβαρές τοποθετήσεις κεφαλαίων για να καλύψουν τις απώλειες από το PSI. Το γεγονός αυτό αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης και αποδεικνύει την πίστη των μετόχων στις προοπτικές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και της χώρας γενικότερα».

Θα επανέλθουμε όμως με αναλυτικότερα σχόλια σε επόμενη ανάρτησή μας.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics