Ζητείται υπάλληλος εκδόσεων – κλάδος αυτοκινήτου

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των εργασιών μας αλλά και εν μέσω νέων στρατηγικών συνεργασιών και διασφάλισης των υπηρεσιών μας στα υψηλότερα δυνατά standards, η SOUTHEASTERN, ανεξάρτητος μεσίτης ασφαλίσεων & αντασφαλίσεων με κυρίαρχη θέση στην Ελληνική...


Στο πλαίσιο ανάπτυξης των εργασιών μας αλλά και εν μέσω νέων στρατηγικών συνεργασιών και διασφάλισης των υπηρεσιών μας στα υψηλότερα δυνατά standards, η SOUTHEASTERN, ανεξάρτητος μεσίτης ασφαλίσεων & αντασφαλίσεων με κυρίαρχη θέση στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά και συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου, επιθυμεί να προσλάβει  άμεσα υπάλληλο για την στελέχωση του τμήματος εκδόσεων στον κλάδο αυτοκινήτου.

Προφίλ Υποψηφίου:

• Πολυετή εμπειρία στην έκδοση ασφαλειών κλάδο αυτοκινήτου. Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε λοιπούς κλάδους. 

• Άριστη χρήση εμπορικού προγράμματος (ΒlueΒyte) & Η/Υ

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

• Ευχέρεια επικοινωνίας, δυναμικό χαρακτήρα και οργανωτικότητα

• Συντονιστικές ικανότητες

• Διάθεση προσωπικής ανάπτυξης 

• Πτυχίο AEI/ΤΕΙ θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Μπορείτε να προωθήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: i[email protected]

Παρακαλούμε αναφέρετε “ Υπάλληλος Εκδόσεων (Ref.SIT12072018)" στο subject line του e-mail σας.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές. 


 

 

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics