Προτάσεις ΕΣΕΕ στη διαβούλευση επί του νέου σχεδίου νόμου για τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Χρεών Επιχειρήσεων & Ελεύθερων Επαγγελματιών»

Προτάσεις ΕΣΕΕ στη διαβούλευση επί του νέου σχεδίου νόμου για τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Χρεών Επιχειρήσεων & Ελεύθερων Επαγγελματιών»

Κατέστη σαφές πως η φιλοσοφία του νέου μηχανισμού θα είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη του νόμου Δένδια, ενώ τονίστηκε πως...
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics