Αλλαγές σε στελέχη, συμβόλαια και τιμολόγια “τρέχουν” στην αγορά

Του Γιάννη Βερμισσώ Διεξόδους ανάπτυξης αναζητά η ασφαλιστική αγορά καταγράφοντας ήδη εντάσεις για πρακτικές και συμπεριφορές που προκαλούν προβλήματα.

Του Γιάννη Βερμισσώ

Διεξόδους ανάπτυξης  αναζητά η ασφαλιστική αγορά καταγράφοντας ήδη εντάσεις για πρακτικές και συμπεριφορές  που προκαλούν προβλήματα.  Αλλαγές «τρέχουν» σε στελέχη, σε διαδικασίες, καθώς και κατηγορίες νέων ασφαλίσεων προκειμένου ο κλάδος να βρει μεγαλύτερη πρόσβαση στους πολίτες, και τις επιχειρήσεις. Η στασιμότητα που επικρατεί  δείχνει επικίνδυνη.

Σε πιο  σκληρό περιβάλλον από το παρελθόν έχει εισέλθει η ιδιωτική ασφάλιση.  Επικεφαλής πωλήσεων, μάρκετινγκ και εμπορικών τομέων αντιμετωπίζουν τους κλυδωνισμούς από την οριακή στασιμότητα της παραγωγής είτε συνολικά είτε σε κατηγορίες ασφαλίσεων κατά περίπτωση εταιρείας.  Από τις αρχές του έτους εμφανίστηκε κινητικότητα στα στελέχη των εταιρειών και θα συνεχιστεί σε μεγαλύτερο εύρος αναφέρουν πληροφορίες, αποτυπώνοντας την αναζήτηση που κυριαρχεί.  Ο λόγος είναι πώς οι διοικούντες τις εταιρείες –κάθε μορφής-  θέλουν να ενισχύσουν τις πωλήσεις τους, το δίκτυό τους, την εξωστρέφειά τους διαπιστώνοντας ότι ο τομέας μπορεί να πάρει νέα μορφή κάτι που θα γίνει ευκολότερα και με νέα στελέχη και εάν πολεμηθούν και κάποιες αθέμιτες πρακτικές που εμποδίζουν την ισόρροπη ανάπτυξη.

ΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΝΕΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Σε αυτό θα βοηθήσει νέο ανθρώπινο δυναμικό με διαφορετική κουλτούρα και άποψη για την ανάπτυξη των εργασιών.  Και σε αυτή την κατεύθυνση γίνονται αλλαγές και θα συνεχίσουν σε όλες την πυραμίδα των εταιρειών που συντελούν στην ιδιωτική ασφάλιση.  Επίσης διέξοδοι αναζητούνται και στην τεχνολογία, που επίσης φέρνει νέα στελέχη στις εταιρείες. Ο κλάδος για πρώτη φορά ανοίγεται και σε στελέχη άλλης τεχνογνωσία και επιπέδου βιώνοντας μια εσωτερική έκρηξη αναγκαία για την προσαρμογή του σε νέες συνθήκες. Σε αυτό το επίπεδο οι αλλαγές που συντελούνται στις εταιρείες είναι ταχύτατες και ο ανταγωνισμός βρίσκεται στο ζενίθ. Οι μεταβολές αυτές αποτελούν και δέλεαρ για τους συνεργάτες δεδομένου ότι όσο πιο εύκολο είναι ένα σύστημα για την πώληση-υποστήριξη-αποζημίωση ενός ασφαλιστικού συμβολαίου τόσο πιο εύκολα ο κάθε διαμεσολαβητής επιλέγει να συνεργαστεί με την εταιρεία που το διαθέτει.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Μεταβολές εξελίσσονται και στα ασφαλιστικά συμβόλαια. Ο σχεδιασμός στην γενική κατεύθυνση είναι να γίνουν πιο απλά και πιο προσιτά από οικονομικής απόψεως. Κάποιες μεγάλες εταιρείες ξεκίνησαν να προωθούν εναλλακτικές –φθηνότερες- επιλογές προκειμένου να κερδίσουν νέους ασφαλισμένους. Και ακολουθούν κατά πληροφορίες και άλλες.  Μάλιστα κατά πληροφορίες του insurance-eea τα πιο απλά συμβόλαια Υγείας είναι αυτά που σήμερα πρωταγωνιστούν στις προτιμήσεις των πολιτών, λόγω ευελιξίας, και μελλοντικά θα κερδίσουν μερίδια αγοράς.

ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το ότι  όλοι οι άνθρωποι της αγοράς που ηγούνται των διαδικασιών εμφανίζονται αισιόδοξοι για το 2018, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι το περιβάλλον λειτουργίας της αγοράς είναι πιο απαιτητικό. Το «κάστρο» του κλάδου Ζωής το 2017 έπεσε και η παραγωγή πέρασε σε αρνητικό έδαφος. Μοναδικό αντιστάθμισμα ο κλάδος Ζημιών όπου και εκεί η ισορροπία εμφανίζεται εύθραυστη.

Στο πλαίσιο αυτό γίνονται και οι συλλογικές ενέργειες (ΕΑΕΕ) για ανάπτυξη δράσεων που θα τονώσουν την ζήτηση και θα ανοίξουν τις πόρτες της ιδιωτικής ασφάλισης για το μεγάλο κοινό. 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics