Απλούστευση GDPR για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως προκύπτει και από το Annual Meeting του BIPAR που έγινε πριν από λίγες ημέρες στο Άμστερνταμ αναπτύσσεται προβληματισμός.

Του Γιάννη Βερμισσώ

Πιο απλές διαδικασίες στην εφαρμογή του GDPR αναζητά η ασφαλιστική αγορά επιδιώκοντας την εφαρμογή του κανονισμού με τις λιγότερες δυνατόν αρνητικές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία της. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως προκύπτει και από το Annual Meeting του BIPAR που έγινε πριν από λίγες ημέρες στο Άμστερνταμ αναπτύσσεται προβληματισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες του insurance-eea από την συνάντηση της BIPAR φάνηκε πώς ο κανονισμός θα εφαρμοστεί καλύτερα εάν αποφευχθούν βιαστικές κινήσεις, ληφθούν αποφάσεις με μεγαλύτερη σκέψη σε βασικά θέματα όπως στα Παραρτήματα Συμβάσεων και εάν επιτευχθεί ένας σαφής προσδιορισμός πιο απλών διαδικασιών στην εφαρμογή της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένες χώρες που ήδη είχαν ήδη εφαρμόσει κανονισμούς αναφορικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, έχουν καταφέρει να απλοποιήσουν τις διαδικασίες συναίνεσης και συγκατάθεσης, ειδικά για όσους είναι ήδη πελάτες τους και έχουν ενεργά ασφαλιστήρια συμβόλαια μαζί τους.

Επίσης σε άλλες χώρες όπως και στην Ελλάδα, οι ασφαλιστικές εταιρίες στέλνουν νέες συμβάσεις συνεργασίας προς τους συνεργάτες τους διαμεσολαβητές, που συμπεριλαμβάνουν όρους αναφορικά με την GDPR, που πολλές φορές βρίσκονται στα όρια της καταχρηστικότητας οπότε και δημιουργούν ανησυχία στην αγορά αναφορικά με τις υποχρεώσεις που φέρουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αλλά και οι ασφαλισμένοι-πελάτες για την εναρμόνιση προς την οδηγία.

Στο πλαίσιο αυτό κατά τις πληροφορίες αναπτύσσεται μια ευρωπαϊκή τάση αυστηρής συγκεκριμενοποίησης της διαδικασίας εφαρμογής του GDPR στην αγορά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Μάλιστα εκπρόσωποι Φορέων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αρκετών Κρατών Μελών της ΕΕ και της BIPAR, ενημέρωσαν ότι έως ότου αποσαφηνιστούν και διευκρινιστούν τα σημεία που απασχολούν την αγορά αναφορικά με τον GDPR θα ήταν προτιμότερο να τηρηθεί στάση αναμονής στην σύνταξη και υπογραφή των νέων Συμβάσεων (Παραρτήματα Συμβάσεων). 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics