Αποζημιώσεις 2,4 δισ ευρώ κατέβαλλαν οι ασφαλιστικές το 2015

Αποζημιώσεις 2,4 δισ ευρώ κατέβαλλαν οι ασφαλιστικές το 2015 δείχνοντας την συμβολή τους στην στήριξη επιχειρήσεων και πολιτών που χρειάστηκαν την στήριξή τους.

Αποζημιώσεις 2,4 δισ ευρώ κατέβαλλαν οι ασφαλιστικές το 2015 δείχνοντας την συμβολή τους στην στήριξη επιχειρήσεων και πολιτών που χρειάστηκαν την στήριξή τους.

Όμως, η παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκε κατά 6.1% και να ανήλθε στα 3,7 δισ ευρώ χωρίς αυτό να επηρεάζει την πολιτική επενδύσεων που παραμένει υψηλότατη για τον κλάδο.

Δείτε εδώ την έρευνα της ΕΑΕΕ

 

 

 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics