ΔΕΙΤΕ τις παρουσιάσεις των 2 εισηγητών στο WEBINAR EEA- ΠΑΠΕΙ «Αειφορία Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών»

Με υψηλό ενδιαφέρον διεξήχθη στις 1/2/2013 το webinar που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά με θέμα «Αειφορία στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών». Περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες παρακολούθησαν το σεμινάριο το οποίο και εντάσσεται στις δράσεις του ΕΕΑ και της Επιτροπής Διαμεσολάβησης ,στα πλαίσια της παροχής επιμόρφωσης και τον εμπλουτισμό της γνώσης των επαγγελματιών του κλάδου, μια επιλογή την οποία το Επιμελητήριο διευρύνει, ενισχύει και εξειδικεύει ολοένα και περισσότερο.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ και επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Χατζηθεοδοσίου χαιρέτησε την εκδήλωση και αναφέρθηκε στις δράσεις του ΕΕΑ για την στήριξη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Εισηγήτριες του webinar ήταν οι κ. Κοτταρίδη Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Διευθύντρια του ΠΜΣ στη Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Τμήματος Οικονομία Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και η κ. Σκέλλα Βασιλική, Senior Manager

Actuarial Services, KPMG στην Ελλάδα, απόφοιτος Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς, και MSc in Risk Management and Insurance, City University of London.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Στο σεμινάριο αναλύθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές -μεταξύ άλλων και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι ενσωματώνουν τους κινδύνους βιωσιμότητας στην πρακτική τους.

Τα τελευταία χρόνια, με ιδιαίτερη ένταση το τελευταίο διάστημα της πανδημίας του Covid-19, έχει αναδυθεί ως ιδιαίτερα επίκαιρο το θέμα του πλαισίου ESG (Environmental – Social – Governance), ή Περιβάλλον – Κοινωνία – Εταιρική Διακυβέρνηση, σε όλους τους παρέχοντες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου της Ασφάλισης.

Το γενικότερο πλαίσιο αφορά στη μετατροπή του επιχειρηματικού μοντέλου, ώστε το επιχειρηματικό οικοσύστημα και συνακόλουθα ο κάθε επιχειρηματικός οργανισμός να προσδίδει μακροπρόθεσμα αξία, προσβλέποντας στην αειφορία και λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πυλώνες.

Oι εταιρείες πλέον διαμορφώνουν επιχειρηματικές στρατηγικές πάνω στο πλαίσιο των κριτηρίων ESG, οι επενδυτές αναπτύσσουν προϊόντα πάνω στους πυλώνες του ESG και οι Ρυθμιστικές Αρχές σχεδιάζουν ESG πολιτικές. Για την Ασφαλιστική Αγορά αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να συμπεριλάβει το ESG στον κορμό της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, αλλά και στη λειτουργία της, ως μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον τομέα του «underwriting», του «investing» και του «risk management», διαμορφώνοντας εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Να αναφερθεί ότι το webinar εντάσσεται στον ευρύ σχεδιασμό της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του ΕΕΑ, και την σχετική στρατηγική της που εδώ και 4 χρόνια εξελίσσεται και αφορά μεταξύ άλλων και την εκπαιδευτική υποστήριξη των επαγγελματιών του κλάδου. Όπως αναφέρει και ο πρόεδρος της Επιτροπής και γγ του ΕΕΑ κ. Δ. Γαβαλάκης στόχος είναι να διευρυνθούν περαιτέρω τα μέτρα και οι δράσεις για την μετεξέλιξη του κλάδου και την ποιοτική αναβάθμισή του.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics