Διαδικτυακή εκδήλωση – Γυναίκες μετά την πανδημία: οι κυριότερες εξελίξεις, προκλήσεις και νομοθεσία

Με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα διοργανώνει σήμερα την Παρασκευή 11 Μαρτίου, 18:00-20:00, διαδικτυακή συζήτηση εφ’ όλης της ύλης με θέμα “Γυναίκες μετά την πανδημία: οι κυριότερες εξελίξεις, προκλήσεις και νομοθεσία”.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος του ΕΚ και πρόεδρος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα των Φύλων και τη Διαφορετικότητα Δημήτρης Παπαδημούλης, η ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ελισάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη και η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Γιάννα Χορμόβα.

Βιντεοσκοπημένο μήνυμα θα απευθύνει η ευρωβουλευτής και αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Έλενα Κουντουρά.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Νίκη Παπάζογλου.

Η συζήτηση θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι στο YouTube και τη σελίδα στο Facebook του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Της συζήτησης θα προηγηθούν παράλληλες συναντήσεις εκπροσώπων ΜΚΟ, ακαδημαϊκών, φοιτητών, μαθητών, πολιτών και εθελοντών της πρωτοβουλίας Μαζί.eu, με σκοπό να εκθέσουν τις απόψεις τους πάνω στις ακόλουθες θεματικές:

  • “Ισότητα και διακρίσεις στην εποχή της πανδημίας και βία κατά των γυναικών”
  • “Επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας μετά την πανδημία, συνθήκες εργασίας, τηλεργασία”
  • “Γυναίκες-φροντιστές: Ψυχικό φορτίο, εξισορρόπηση καθηκόντων και προσωπικής ζωής, υποστηρικτικές δομές/πλαίσιο”
  • “Γυναίκες στα νησιά: Πρόσβαση στην εργασία, την πληροφόρηση και τις ευκαιρίες, ποιότητα ζωής”
  • “Γυναίκες και δημοκρατία: Συμμετοχή γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, γυναίκες σε θέσεις ευθύνης, συμμετοχή γυναικών στα κοινά”
© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics