Διαφορετική εποπτεία ασφαλιστικών-τραπεζών

Η συγχώνευση εποπτείας τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να αποδυναμώσει την χρηματοπιστωτική εποπτεία, ανέφεραν κορυφαίοι ασφαλιστές την προηγούμενη εβδομάδα.

Η συγχώνευση εποπτείας τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να αποδυναμώσει την χρηματοπιστωτική εποπτεία, ανέφεραν κορυφαίοι ασφαλιστές την προηγούμενη εβδομάδα.
 
Η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority) πρέπει να μετακινηθεί από τη βάση της στο Λονδίνο σε άλλο σημείο της ΕΕ, με μια σειρά πόλεων να διαγκωνίζονται γι’ αυτήν.
 
Ωστόσο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στις Βρυξέλλες πρότειναν η συγχώνευση να γίνει με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) που εδρεύει στη Φρανκφούρτη.
 
Ήδη επανεξετάζονται οι ρυθμίσεις εποπτείας που θεσπίστηκαν μετά την οικονομική κρίση του 2007-09.
 
"Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι μια διαφορετική εποπτική δομή της ΕΕ θα λειτουργούσε καλύτερα και θα δικαιολογούσε το κόστος, τους κινδύνους και τα έτη αβεβαιότητας που θα συνοδεύουν οποιεσδήποτε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές", ανέφερε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Insurance Europe).
 
Οι ασφαλιστικές, εδώ και καιρό, αντιστέκονται στο "τσουβάλιασμα" με τις τράπεζες, φοβούμενες ότι θα καταλήξουν να ρυθμίζονται πιο σκληρά.
 
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία της βιομηχανίας δήλωσε επίσης ότι αντιτίθεται στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της EIOPA στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών της ΕΕ στο Παρίσι.
 
Η Michaela Koller, Γενική Διευθύντρια της Insurance Europe, δήλωσε ότι απαιτείται ένας ισχυρός, εξειδικευμένος ευρωπαίος επόπτης ασφάλισης.
 
"Η ασφάλιση είναι μια πολύπλοκη βιομηχανία που απαιτεί επικεντρωμένη εποπτική αρχή με υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης για να εποπτεύει όλους τους τομείς εποπτείας", ανέφερε.
 
Όπως πρόσθεσε, η EIOPA δεν χρειάζεται νέες εξουσίες και πρέπει να επικεντρωθεί στη χρήση των υφιστάμενων εξουσιών της στο έπακρο.
 
 
Πηγή: www.reuters.com
 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics