ΕΑΔΕ- Με ειδικούς συμβούλους τους: Γ. Καραβία, Δ, Γαβαλάκη. Κ. Μαυρόπουλο

Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) με χαρά ανακοινώνει την ομόφωνη πρότασή της από το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο για τον ρόλο των Ειδικών Συμβούλων.

Οι επιλεγέντες για αυτήν τη θέση είναι ο κ. Γεώργιος Καραβίας (Επίτιμος Πρόεδρος ΣΕΜΑ), ο κ. Κωστής Μαυρόπουλος (Επίτιμος Πρόεδρος ΕΕΑΕ) και ο κ. Δημήτρης Γαβαλάκης (Γενικός Γραμματέας ΕΕΑ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης).

Αυτή η πρόταση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της εμπειρίας και των δυνατοτήτων του οργανισμού, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις του ασφαλιστικού τομέα στην Ελλάδα.
Οι κ. Γεώργιος Καραβίας, κ. Κωστής Μαυρόπουλος και κ. Δημήτρης Γαβαλάκης είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες με εκτεταμένη εμπειρία στον ασφαλιστικό τομέα και μεγάλη γνώση της ιστορικής διαδρομής της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, καθώς έχουν διατελέσει ιδρυτές και πρόεδροι της.

Η συμβολή τους έχει επισημανθεί και αναγνωριστεί και είναι ιδιαίτερα τιμητικό για την ΕΑΔΕ η αποδοχή τους να ενταχθούν ως Ειδικοί Σύμβουλοι του οργανισμού.
Με την ανάληψη αυτής της θέσης, θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο της ΕΑΔΕ, ενισχύοντας με την επαγγελματική τους γνώση και εμπειρία την υποστήριξη των στόχων του οργανισμού με όραμα την αναβάθμιση του επαγγέλματος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και τη διαμόρφωση μιας μεγαλύτερης και αποτελεσματικότερης ασφαλιστικής αγοράς προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.
Η ΕΑΔΕ εκφράζει εμπράκτως την εκτίμηση της και τους ευχαριστεί για την αποδοχή της πρόσκλησης και την διαχρονική προσφορά τους στον ασφαλιστικό κλάδο.

Το Δ.Σ. της ΕΑΔΕ

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics