ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης πραγματογνωμόνων, εκτιμητών & διακανονιστών ζημιών αυτοκινήτου

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LOSS ASSESSMENT & CLAIMS ADJUSTMENT Δευτέρα 18, Τρίτη 19, Δευτέρα 25 & Τρίτη 26 Ιουνίου, 15:00 – 20:00

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LOSS ASSESSMENT & CLAIMS ADJUSTMENT

 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics