Ειδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης “DRONES” από την INTERLIFE

Ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ασφάλισης Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) και Τηλεκατευθυνόμενων Αερομοντέλων το “DRONES” δημιούργησε και διαθέτει η INTERLIFE Ασφαλιστική.

Το «DRONES», παρέχεται σε δύο σχέδια, με ιδιαίτερα προσιτό ασφάλιστρο και έχει ως σκοπό την εξασφάλιση του ιδιοκτήτη ή/και χειριστή του ΣμηΕΑ έναντι τρίτων, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία αυτό ανήκει, Ανοικτή, Ειδική, Πιστοποιημένη (UAS Open, UAS Specific, UAS Certified).

Καλύπτει την υποχρεωτική Αστική Ευθύνη, δηλαδή την υποχρέωση αποζημίωσης που έχει ο ιδιοκτήτης ή/και χειριστής ενός ΣμηΕΑ έναντι τρίτων προσώπων, σε περίπτωση που κατά τη χρήση του, προκαλέσει τυχόν Σωματικές Βλάβες, Απώλεια Ζωής ή Υλικές Ζημίες. Απευθύνεται σε ιδιώτες και επαγγελματίες, ενώ η Εταιρεία καλύπτει αποζημιώσεις έως 1.000.000€ κατ’ άτομο ή ομαδικά και για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.

Καλύψεις “DRONES”:

  • Απώλεια Ζωής τρίτων προσώπων
  • Τραυματισμός τρίτων προσώπων
  • Υλικές Ζημίες σε αντικείμενα τρίτων

 

Σημειώνεται ότι, η ασφάλιση των ιδιοκτητών ή και χειριστών των ανωτέρω ΣμηΕΑ είναι υποχρεωτική σύμφωνα με απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΦΕΚ 3152/τεύχος Β/30.09.2016).

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics