Εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλίσεων μεταφορών και ευθύνης μεταφορέα

Η εμπορική δραστηριότητα, διεθνής και εγχώρια, επιστρέφει σε γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης, μετά την πρόσκαιρη κάμψη της, ως εκ της πανδημίας και των συνοδευτικών lock down, αλλά και του πολέμου στο μέτωπο Ρωσίας και Ουκρανίας.

Τα παραπάνω αναφέρει ανακοίνωση του ΕΙΑΣ σχετικά με το” Εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλίσεων μεταφορών και ευθύνης μεταφορέως” και συγκεκριμένα:

Είναι τόσο έντονοι πλέον οι ρυθμοί ανάπτυξης του διεθνούς και εγχώριου διαμετακομιστικού εμπορίου, ώστε αρκετές φορές να παρατηρείται υπερβάλλουσα ζήτηση υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων, σε σχέση με τη διαθεσιμότητα και την προσφορά των υπηρεσιών αυτών. Προσφατότερο παράδειγμα, αυτό που παρατηρήθηκε στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και επιμέρους αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και της ελληνικής. Οι εξελίξεις αυτές έχουν ήδη οδηγήσει σε άνθιση τον τομέα μεταφοράς εμπορευμάτων, ενώ σε αντίστοιχη άνοδο οδηγούνται οι εργασίες του τομέως ασφαλίσεων μεταφορών και ευθύνης μεταφορέων, καθώς η αναγκαιότητά τους είναι προφανής.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μεταφορών και Ευθύνης Μεταφορέως, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν την Τρίτη και Πέμπτη, 7 και 9 Φεβρουαρίου 2022, 16:00 – 19:20

Συνιστούμε την παρακολούθησή του, καθώς ο Τομέας Ασφαλίσεων Μεταφορών και Ευθύνης Μεταφορέως εμφανίζει ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης εργασιών, συνδεόμενος με τη νευραλγική γεωγραφική θέση της χώρας μας ως σημαντικού κέντρου διεθνούς διαμετακομιστικού εμπορίου και μεταφορών, αλλά και συνδεόμενος με τις ασφαλιστικές δυνατότητές του να προστατεύει έναντι της επέλευσης σχετικών κινδύνων και οικονομικών ρίσκων.

Πληροφορίες eias.gr

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics