Φορολογικές δηλώσεις 2024. Υποχρεωτικά δήλωση IBAN

Μια από τις αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις 2024 είναι και η υποχρεωτική δήλωση IBAN τραπεζικού λογαριασμού, χωρίς την οποία δεν είναι δυνατή η υποβολή της φορολογικής δήλωσης 2024

Συγκεκριμένα το μήνυμα που εμφανίζεται αναφέρει τα εξής:

«Δεν είναι δυνατή η υποβολή της φορολογικής δήλωσης διότι δεν έχει δηλωθεί στο Μητρώο ο IBAN τραπεζικού λογαριασμού ή ο δηλωθείς είναι λανθασμένος και μη έγκυρος»

Πως δηλώνουμε στο Μητρώο  IBAN τραπεζικού λογαριασμού

Από τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ επιλέγουμε

Αλλαγή στοιχείων μητρώου

https://www.aade.gr/allagi-stoiheion-mitrooy

και με τους κωδικούς μας TaxisNet κάνουμε είσοδο στο «Μητρώο και Επικοινωνία»

Επιλέγουμε την υπηρεσία «Δήλωση Λογαριασμού IBAN»

και με προσοχή δηλώνουμε τον IBAN τραπεζικού λογαριασμού μας

 

Πηγή: odigostoupoliti

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics