Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ σε μικρομεσαίες ακόμη και με τρεις εργαζόμενους- Ψηφιακός και ενεργειακός μετασχηματισμός

Ακόμη και μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση με τρεις απασχολούμενους θα έχει φέτος τη δυνατότητα να διεκδικήσει μέρος των επιδοτήσεων, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, που θα διατεθούν για προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού και πράσινης μετάβασης, καθώς η κυβέρνηση χαλάρωσε… όσο δεν πάει το σχετικό κριτήριο, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα.

Η ανακοίνωση της χαλάρωσης των κριτηρίων για την απασχόληση, τα οποία εμπόδιζαν σημαντικό αριθμό πολύ μικρών επιχειρήσεων να επιδοτηθούν, συνδέεται με την ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων, ενώ πολλοί εκτιμούν ότι δεν είναι άσχετη με τις προεκλογικές ανάγκες της κυβέρνησης.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Γιάννης Τσακίρης, ανακοίνωσε ότι τα νέα προγράμματα θα αρχίσουν να «τρέχουν» από τις 31 Ιανουαρίου. Η πρώτη δράση αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και έχει προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ, ενώ η δεύτερη την πράσινη μετάβαση, με προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο καταργεί σε αυτή τη φάση το κριτήριο της προτεραιότητας για τις αιτήσεις, ενώ παράλληλα κατεβάζει τον πήχη για τον ελάχιστο αριθμό απασχολουμένων που πρέπει να έχει μια επιχείρηση για να δικαιούται επιδότηση. Στόχος είναι να ξεπεράσει τις 50.000 ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν.

Το κριτήριο της απασχόλησης έχει τη δική του ιστορία… χαλάρωσης: αρχικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούσε από την κυβέρνηση το ελάχιστο όριο Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) να τεθεί στο 7, δηλαδή να έχει μια επιχείρηση στη διάρκεια ενός έτους συνολικό αριθμό εργαζομένων που οι ώρες απασχόλησής τους θα αντιστοιχούν σε επτά εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

Στη συνέχεια, η κυβέρνηση διαπραγματεύθηκε με την Κομισιόν να κατεβεί το όριο στο 5. Το κύριο επιχείρημα, που έκαναν δεκτό οι Βρυξέλλες, ήταν ότι με το όριο στο 7 ενδεχομένως, λόγω του μικρού μεγέθους των ελληνικών ΜμΕ, να μην υπήρχε ικανός αριθμός επιχειρήσεων για να ενισχυθούν και να καλυφθούν τα προϋπολογισμένα ποσά επιδοτήσεων. Έτσι, στην προδημοσίευση των προγραμμάτων, το όριο ΕΜΕ έπεσε στο 5.

Μέχρι να φθάσουμε, όμως, στην κανονική δημοσίευση των προγραμμάτων, η κυβέρνηση προχώρησε και σε νέα… έκπτωση, κατεβάζοντας τον αριθμό στο 3. Έτσι, θεωρητικά ακόμη και ένα… οικογενειακό κατάστημα ψιλικών με απασχολούμενους τρία μέλη μιας οικογένειας, θα μπορεί να κάνει αίτηση για επιδοτήσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και ενεργειακής μετάβασης.

Τα ποσά των επιδοτήσεων είναι σημαντικά, ιδιαίτερα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν, κατά κανόνα, πρόσβαση σε άλλες πηγε΄ς χρηματοδότησης., Για το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, μια πολύ μικρή επιχείρηση θα μπορεί να λάβει επιδότηση από 18.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο για τις μεγαλύτερες είναι στα 1,2 εκατ. ευρώ. Στο πρόγραμμα της πράσινης μετάβασης, οι επιδοτήσεις των μικρών αρχίζουν από 30.000 ευρώ και μπορεί να φθάσουν το 1 εκατ. ευρώ για τις μεγαλύτερες.

Στον ψηφιακό μετασχηματισμό υπάρχουν τρεις δράσεις, όμως για τις μικρότερες επιχειρήσεις αναμένεται ότι ο κύριος όγκος επιδοτήσεων θα κατευθυνθούν στον Βασικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό, ο οποίος αφορά επιχειρήσεις, που δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Οι άλλες δύο δράσεις αφορούν τον Προηγμένο Ψηφιακό Μετασχηματισμό και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Αιχμής.

Το πρόγραμμα πράσινης μετάβασης έχει στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται κτήρια, μηχανήματα, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Πηγή: sofokleousin.gr

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics