Επιφύλαξη δείχνουν οι συναλλαγές επιχειρήσεων- Μέριμνα για τις επισφάλειες

Περισσότερα μέτρα προς αντιμετώπιση τυχόν επισφαλειών από τις συναλλαγές λαμβάνουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες κατά 57% συνάπτουν εμπορικές συμφωνίες που προβλέπουν επί πιστώσει εξόφληση των οφειλών. 

Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε, φέτος, η Atradius Hellas για τα συναλλακτικά ήθη στη χώρα, έρευνα που εκπονήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα, το 42% των επιχειρήσεων προβαίνει σε πιο αυστηρή διαχείριση στις επί πιστώσει σχέσεις του, καθώς διαπιστώνει μεγάλο το κόστος που σχετίζεται με την απόκτηση εξωτερικών κεφαλαίων για την αντιμετώπιση ελλείψεων ρευστότητας.

·         Επί πιστώσει η εξόφληση του 57% των Β2Β συμφωνών

·         Το 42% των επιχειρήσεων απαιτεί ταχύτερους χρόνους είσπραξης οφειλών

·         Το 47% των εταιρειών αξιοποιεί τα οφέλη της ασφάλισης πιστώσεων

Σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών συναλλαγών, ανεξαρτήτως μεγέθους των εταιρειών και κλάδου δραστηριοποίησης, οι εταιρείες ανησυχούν για το πώς θα θωρακίσουν τα κεφάλαια και τις ταμειακές ροές τους και κατ’ επέκταση τη βιωσιμότητά τους, σε ένα εντόνως ευμετάβλητο, διεθνές και εντός των συνόρων, τοπίο, με αυξημένο τον εμπορικό πιστωτικό κίνδυνο.

 Βάσει στοιχείων της έρευνας τις μεγαλύτερες πιέσεις από την επιδείνωση του πιστωτικού ρίσκου τους τελευταίους δώδεκα μήνες δέχθηκε ο ναυτιλιακός κλάδος. Το 62% των συναλλαγών υλοποιήθηκε με πληρωμές επί πιστώσει, ενώ ταυτόχρονα το 68% όσων συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις προσωρινές ελλείψεις ρευστότητας μεταξύ των πελατών B2B.

 Γενικότερα, οι τάσεις που διαμορφώνονται στις συναλλακτικές πρακτικές συνδέονται με τις προκλήσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και αναδεικνύουν τη σημασία της ασφάλισης του ρίσκου αθέτησης πληρωμών.

 Από την έρευνα της Atradius αναδεικνύεται, επίσης, η οργανωμένη προσπάθεια εκλογίκευσης των καθυστερήσεων στις πληρωμές, με τις ελληνικές επιχειρήσεις να πιέζουν για τον περιορισμό των χορηγούμενων πιστώσεων για να μην βρεθούν αντιμέτωπες με την ανάγκη χρηματοδότησης σε δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

 Όπως σχολίασε ο κ. Γεράσιμος Τζέης, CEO της Atradius Hellas, στο πλαίσιο εκδήλωσης με δημοσιογράφους «οι ελληνικές επιχειρήσεις αλλάζουν τις παραμέτρους στους πιστωτικούς ελέγχους και ακολουθούν πολιτικές συντόμευσης των χρονοδιαγραμμάτων για τις επί πιστώσει συναλλαγές, προκειμένου να μετριάσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο και να αποφύγουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν σε τραπεζικό δανεισμό, σε περίοδο υψηλών επιτοκίων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ζήτημα της εμπορικής πίστης είναι καίριο για την επιχειρηματική κοινότητα που στρέφεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην κάλυψη της ασφάλισης πιστώσεων».   

 Η εφαρμογή των μέτρων περιορισμού του κινδύνου στο πλαίσιο της ασφάλισης πιστώσεων διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση των ανοικτών υπολοίπων στις συναλλαγές (DSO), εξήγησε ο κ. Γεράσιμος Τζέης και πρόσθεσε ότι «μέσα από μία ολιστική λύση προστασίας και ελέγχου οι επικεφαλής των επιχειρήσεων μείωσαν τους χρόνους πληρωμών και βελτίωσαν τον προγραμματισμό δαπανών και επενδύσεων».

 Σύμφωνα με τον ίδιο «το 47% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν την πρόθεση να αξιοποιήσουν τα οφέλη της ασφάλισης πιστώσεων ως προληπτικό μέτρο για τον μετριασμό του πιστωτικού κινδύνου, με αποτέλεσμα σταδιακά να αυξάνεται η ζήτηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας».

 Σχολιάζοντας το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ο κ. Andreas Tesch, CMO του ομίλου Atradius, παρουσίασε ανάλυση του Ομίλου για την ελληνική οικονομία, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση προκλήσεων στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Όπως είπε «η κυβέρνηση δεσμεύθηκε και ήδη άρχισε να υλοποιεί 68 μεταρρυθμίσεις και 106 επενδύσεις, που υποστηρίζονται από 17,4 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια. Παράλληλα, η πολιτεία προχώρησε σε περαιτέρω εκσυγχρονισμό της εργασιακής νομοθεσίας και δρομολόγησε ενέργειες που θα ενισχύσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις».

 Ο CMO του ομίλου Atradius επεσήμανε επίσης ότι στην ελληνική οικονομία υπάρχουν μοχλοί ανάπτυξης. Στοιχεία που συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση είναι αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,9% το 2022, η σταδιακή μείωση του πληθωρισμού, όπως εκτιμάται, στο 3,5% το 2023 και στο 2,2% το 2024, ο περιορισμός της ανεργίας στο 11,1% (Ιούνιος 2023), η αύξηση της απασχόλησης κατά 1,1% σε ετήσια βάση, η μείωση του ελλείμματος στο 3,5% του ΑΕΠ και η σημαντική μείωση των κόκκινων δανείων το 8,7%».

 

Αναφερόμενος τέλος, στις Β2Β συναλλακτικές σχέσεις, τόνισε ότι «με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, της συμβουλευτικής υποστήριξης που εμπεριέχει η ασφάλιση πιστώσεων και της αποζημίωσης σε περίπτωση αθέτησης των όρων συναλλαγής, οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν έναν αξιόπιστο σύμμαχο που θα παίξει καίριο ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και της εξωστρεφούς δράσης τους Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος Atradius θα συνεχίσει να στηρίζει με την τεχνογνωσία του την Atradius Hellas, ώστε να προσφέρει αδιάκοπα ασφαλιστική και συμβουλευτική κάλυψη στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις που προγραμματισμένα και με σύνεση αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους εντός και εκτός συνόρων». 

 

Ο Όμιλος Atradius με εμπειρία άνω των 90 ετών στην ασφάλιση των πιστώσεων, είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως, παρέχοντας, μέσω των 160 γραφείων που διαθέτει σε περισσότερες από 50 χώρες, προϊόντα και υπηρεσίες Ασφάλισης Πιστώσεων και Διαχείρισης Απαιτήσεων.

Το Ελληνικό υποκατάστημα της Atradius ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1998 και παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων και είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων, στοχεύοντας στη μείωση της έκθεσης των Ασφαλισμένων έναντι του κινδύνου της μη πληρωμής από τους αγοραστές τους.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics