Επιστροφή πινακίδων, αδειών οδήγησης & κυκλοφορίας ενόψει εκλογών

Επιστρέφονται οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας με απόφαση της υπουργού Προστασίας του Πολίτη με σκοπό τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος.

Η Απόφαση αφορά στα στοιχεία – οδήγησης & κυκλοφορίας – που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές Αρχές μέχρι και την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019, αποκλειστικά για τις παραβάσεις:

  • του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ. (στάση και στάθμευση) και
  • της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Ο.Κ (πινακίδα Ρ-40, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση), για την οποία προβλέπεται αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας για είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί & ισχύει με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν.4530/2018.

Εξαιρούνται: παραβάσεις που αφορούν στην παρεμπόδιση ραμπών διάβασης ατόμων με αναπηρία και στη στάθμευση σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (άρθρο 29 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν. 4530/2018).

Για την επιστροφή των παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή του σχετικού διοικητικού προστίμου.

 

 

 

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics