Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων Πράκτορα & Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων

Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων Πράκτορα & Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση  θα διεξαχθούν  σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Ηράκλειο. 

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις  εξετάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, απαιτείται:

  • ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στις Εξετάσεις, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος:

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης για τον Ασφαλιστικό Πράκτορα είναι στα link που σας έχουμε παρακάτω:

Για Αθήνα : https://forms.bankofgreece.gr/ExamAP.aspx

Για Θεσσαλονίκη : https://forms.bankofgreece.gr/ExamsThess/ExamAP.aspx

Για Ηράκλειο : https://forms.bankofgreece.gr/examsira/examap.aspx

  • ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στις Εξετάσεις, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος:

 Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης για το Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση είναι στα link που ακολουθούν. 

Για Αθήνα : https://forms.bankofgreece.gr/ExamEPA.aspx

Για Θεσσαλονίκη : https://forms.bankofgreece.gr/ExamsThess/ExamEPA.aspx

Για Ηράκλειο : https://forms.bankofgreece.gr/examsira/examepa.aspx

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics