Φ. Μπράβος: Δημόσιο ευχαριστώ αλλά και «ευθύνες» για την εξέλιξη της International

Προ ημερών υπεγράφη και ολοκληρώθηκε η μεταφορά των Συμβολαίων Ζωής που έχουν και Υγεία της International Life στην Εθνική Ασφαλιστική με αναδρομική ισχύ από 9 Φεβρουαρίου 2017

Ικανοποίηση για την ομαλή εξέλιξη της International Life εκφράζει ο δημιουργός της κ. Φ. Μπράβος ευχαριστώντας όλους όσοι συνετέλεσαν στην επιτυχή έκβαση ενός μεγάλου εγχειρήματος με όφελος για την ασφαλιστική αγορά, τους εργαζόμενους, τους ασφαλισμένους και τους διαμεσολαβούντες.

Ταυτόχρονα εξηγεί και τους λόγους που οδήγησαν στη διακοπή μιας μεγάλης ασφαλιστικής ιστορίας η οποία όμως τώρα συνεχίζεται με "νέο πρόσωπο" υπό μορφή Μεσιτικής εταιρίας.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ένα τέλος και μια νέα αρχή
 
 
Προ ημερών υπεγράφη και ολοκληρώθηκε η μεταφορά των Συμβολαίων Ζωής που έχουν και Υγεία της International Life στην Εθνική Ασφαλιστική με αναδρομική ισχύ από 9 Φεβρουαρίου 2017.
 
Έτσι, έληξε μια μακρά υπέρ του έτους περίοδος αναμονής.
 
Ο όμιλος International Life μετά από μια μακρά γόνιμη, δημιουργική περίοδο 61 ετών, οδηγήθηκε σε μια δύσκολη απόφαση, όταν αναγκάστηκε να αποφασίσει την διακοπή εργασιών της Εταιρίας με ένα πολιτισμένο και σύγχρονο τρόπο με τους εξής στόχους:
 
1. Να μεταφέρουμε τα χαρτοφυλάκια των ασφαλισμένων μας Ζωής, Υγείας, Αυτοκινήτων, Περιουσίας και λοιπών κλάδων σε κορυφαία ή κορυφαίες Ασφαλιστικές Εταιρίες της Αγοράς, με τους ίδιους όρους και τα ίδια ασφάλιστρα, ώστε να μην θιγούν τα δικαιώματα των 240.000 Συμβολαίων που είχαμε το 2014.
 
2. Οι άνω των 1.000 συνεργατών του εμπορικού χώρου μας, Πράκτορες, Μεσίτες, Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και Συντονιστές να συνεχίσουν μέσω της Μεσιτικής εταιρίας μας να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους και να λαμβάνουν κανονικά τις αμοιβές τους.
 
Παράλληλα, να συνεχίσουν να κάνουν Νέες  Ασφάλειες μέσω της Μεσιτικής, κυρίως με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες που ανέλαβαν τα χαρτοφυλάκια.
 
3. Με εθελούσια έξοδο και άμεση καταβολή μετρητοίς να αποζημιωθεί το 90% του προσωπικού των Εταιριών μας και παράλληλα να προσπαθήσουμε να τους βρούμε εργασία στον ανταγωνισμό.
 
4. Να εξοφληθούν όλοι οι τρέχοντες φόροι, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.
 
5. Να ρευστοποιήσουμε βραχυπρόθεσμα στον βαθμό που οικονομικές συνθήκες το επιτρέπουν επενδύσεις, ακίνητα κλπ., ώστε να πληρωθούν κατά το δυνατόν οι λοιπές υποχρεώσεις.
 
6. Το όλο εγχείρημα, ένα πρωτοποριακό project, ιδίως την εποχή που το είχαμε συλλάβει, το 2014, στοχεύει με αξιοπρέπεια, εντιμότητα, σεβασμό στην κοινωνία και κυρίως στον θεσμό, να αποσυρθεί ένας ασφαλιστικός Όμιλος από το προσκήνιο.
 
7. Το τεράστιο ηθικό και οικονομικό κόστος το ανέλαβαν οι βασικοί μέτοχοι με Αυξήσεις Μετοχικών Κεφαλαίων, κεφαλαιοποίηση κερδών κλπ, με την προσωπική τους περιουσία, τηρώντας μια στάση ευθύνης.
 
Τα τελευταία 15 χρόνια ο Όμιλος έφτασε να έχει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 15 εταιρίες του Χρηματοοικονομικού και Επενδυτικού χώρου.
 
Πλέον, η συνέχιση της ασφαλιστικής δραστηριότητας θα είναι μόνον μέσω της Μεσιτικής. Δηλαδή, από ασφαλιστές γινόμαστε διαμεσολαβητές συνεργαζόμενοι με τις κορυφαίες εταιρίες της Ασφαλιστικής Αγοράς.
 
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω: 
 
-τους εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους που μας εμπιστεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια καταβάλλοντας συνολικά άνω του 1 δισεκατομμυρίου € ασφάλιστρα.
 
-τους χιλιάδες συνεργάτες των πωλήσεων, που πολλοί, εκπαιδεύτηκαν από την International Life και σήμερα κάνουν διακεκριμένη καριέρα στην Ασφαλιστική Αγορά.
 
-τους εκατοντάδες του διοικητικού προσωπικού που με το ήθος και το καλό εργασιακό κλίμα, έκαναν τις εταιρίες μας να βραβεύονται στα “Best Work Places” κατ’ επανάληψη.
 
Όλοι μαζί είχαμε φτιάξει έναν Όμιλο με σύγχρονη αντίληψη, ταχύτητα εξυπηρέτησης του ασφαλισμένου και παθόντα, περιβάλλον Πληροφορικής από τα κορυφαία στην Αγορά μας, υψηλό knowhow, δηλαδή μια καλή Εταιρία με ένα κερδοφόρο χαρτοφυλάκιο.
 
Αλλά τότε γιατί φτάσαμε εδώ?
 
Γιατί η οικονομική κρίση χτύπησε τις επενδύσεις με υποτιμήσεις ακινήτων, μηδενισμό μετοχών με τις τραπεζικές ανακεφαλαιοποιήσεις, και τέλος το κούρεμα των Ομολόγων το PSI.
 
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τις Διοικήσεις των 2 Εταιριών, που στήριξαν τα χαρτοφυλάκια Ζωής και Γενικών Ασφαλειών, αλλά και τον Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου που παρ’ όλες τις αντιπαραθέσεις που είχαμε αλλά και εξακολουθούμε να έχουμε, στήριξε την προσπάθεια και φτάσαμε στον τελικό στόχο.
 
Εύχομαι, στις χιλιάδες των συναδέλφων του εμπορικού και του διοικητικού χώρου κάθε επιτυχία στους νέους τους δρόμους.
 
Και ένα μεγάλο ευχαριστώ!
 
Η ζωή όμως συνεχίζεται και η Μεσιτική μας Εταιρία, δηλαδή στην πραγματικότητα μια εταιρία Πωλήσεων, ξεκινά με όραμα, στόχους, αποφασιστικότητα, μεγάλη εμπειρία, πρωτοποριακές λύσεις και εκπροσώπηση των καλύτερων εταιριών της αγοράς μας.
 
 
Με τιμή,
 
 
Φωκίων Ι. Μπράβος

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics