Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά “Ψηφιακό DNA”. Διακήρυξη σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές

Μια σημαντική σελίδα στην ψηφιακή της ιστορία γράφει η Ευρώπη, η οποία αποκτά “Ψηφιακό DNA”, όπως αποκαλείται η διακήρυξη για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές. Η υπογραφή της ευρωπαϊκής διακήρυξης αντικατοπτρίζει την κοινή πολιτική δέσμευση της Ε.Ε. να προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με επίκεντρο τον άνθρωπο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

Αυτά τα δικαιώματα και οι αρχές συνεπάγονται: οικονομικά προσιτή ψηφιακή συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας παντού και για όλους/-ες, καλά εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας και εκπαιδευτικούς με ψηφιακές δεξιότητες, απρόσκοπτη πρόσβαση σε online δημόσιες υπηρεσίες.

 

Επίσης, συνεπάγονται ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για τα παιδιά, αποσύνδεση μετά τις ώρες εργασίας, απόκτηση εύκολα κατανοητών πληροφοριών σχετικά με τον αντίκτυπο των ψηφιακών μας προϊόντων στο περιβάλλον, έλεγχο του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε ποιους κοινοποιούνται.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Ρομπέρτα Μετσόλα και ο Πρωθυπουργός της Τσεχικής Δημοκρατίας, κ. Πετρ Φιάλα, που ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου, υπέγραψαν το σχετικό κείμενο. Η Διακήρυξη καταδεικνύει τη δέσμευση της Ε.Ε. για έναν προστατευμένο, ασφαλή και βιώσιμο ψηφιακό μετασχηματισμό με επίκεντρο τον άνθρωπο, σύμφωνα με της βασικές αξίες της Ε.Ε. και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

 

Δικαιώματα και αρχές

Η Διακήρυξη δείχνει στους πολίτες ότι οι ευρωπαϊκές αξίες, καθώς και τα δικαιώματα και οι ελευθερίες, που κατοχυρώνονται στο νομικό πλαίσιο της Ε.Ε., πρέπει να γίνονται σεβαστά στο διαδίκτυο, όπως και εκτός διαδικτύου. Διαρθρώνεται γύρω από έξι κεφάλαια, ενώ το κείμενο της θα αποτελέσει οδηγό για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις επιχειρήσεις κατά την ενασχόλησή τους με νέες τεχνολογίες.

 

Με τη διακήρυξη σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές, η Ε.Ε. επιθυμεί να διασφαλίσει τις ευρωπαϊκές αξίες με τους εξής τρόπους:

– Θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού,

– Στηρίζοντας την αλληλεγγύη και την ένταξη, μέσω της συνδεσιμότητας, της ψηφιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των ψηφιακών δεξιοτήτων, των δίκαιων και πρόσφορων συνθηκών εργασίας, καθώς και της πρόσβασης σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες,

– Υπενθυμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας επιλογής και ενός δίκαιου ψηφιακού περιβάλλοντος,

– Προωθώντας τη συμμετοχή στον ψηφιακό δημόσιο χώρο,

– Αυξάνοντας την ασφάλεια, την προστασία και τη χειραφέτηση στο ψηφιακό περιβάλλον, ιδίως για τα νέα άτομα,

– Προάγοντας τη βιωσιμότητα.

 

Να σημειωθεί ότι η διακήρυξη συμπληρώνει προηγούμενες ψηφιακές πρωτοβουλίες, όπως η δήλωση του Τάλιν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η διακήρυξη του Βερολίνου για την ψηφιακή κοινωνία και την ψηφιακή διακυβέρνηση με βάση τις αξίες και η δήλωση της Λισαβόνας – Ψηφιακή δημοκρατία με σκοπό.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics