ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Κινδύνων & Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 17.00-20.20,

από την Τρίτη 5 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, μετά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε η οργάνωση των προηγούμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αξιολόγησης Κινδύνων και Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων, EIAS Certified Specialist in Risk Underwriting and Claims Management, P & C, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει, και αυτή τη χρονιά, την πραγματοποίηση του προγράμματος αυτού, επικαιροποιημένου, εμπλουτισμένου και πλέον σύγχρονου κατά τα θεματικά του αντικείμενα.

H σωστή αξιολόγηση των ασφαλιστικών κινδύνων, η τεκμηριωμένη εκτίμηση των πιθανοτήτων επέλευσής τους και η ορθή διαχείριση των πρωτοκόλλων αποζημιώσεων, στις περιπτώσεις επέλευσης των κινδύνων και πρόκλησης ζημιών, αποτελούν ακρογωνιαίους «λίθους» της εύρυθμης λειτουργίας των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και της μελλοντικής τους προοπτικής.  Μάλιστα, σήμερα περισσότερο από ποτέ, τα προαναφερόμενα αντικείμενα έχουν αναδειχθεί και οργανωθεί σε τομείς ύψιστου ενδιαφέροντος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς επηρεάζουν το αποτέλεσμα τους και αποτελούν βασικές υποχρεώσεις του πλαισίου κανονιστικής συμμόρφωσής τους.

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικά η περιγραφή του προγράμματος & η αίτηση συμμετοχής:

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics