Ιδρύονται νέες εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Νέες δραστηριότητες με επίκεντρο την ασφάλιση δημιουργούνται στην αγορά.

Του Γιάννη Βερμισσώ.


Νέες δραστηριότητες με επίκεντρο την ασφάλιση δημιουργούνται στην αγορά.  

Τα «σχήματα» είναι  διάφορα και στοχεύουν στην παροχή ασφαλιστικών καλύψεων σε συνδυασμό και με άλλες υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες τους.  Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση συμπληρώνεται η μετασχηματίζεται με στόχο να φέρει εργασίες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ + Ασφάλιση

Κατά τις πληροφορίες του insurance-eea  οι προσπάθειες των νέων εταιρειών αποβλέπουν στην παροχή τεχνικών, συμβουλευτικών, αναπτυξιακών, και άλλων  συμβουλών, τις οποίες εν συνεχεία τις στηρίζουν –καλύπτουν- ασφαλιστικά.

Ήδη κάποιες εταιρείες έχουν ξεκινήσει να δραστηριοποιούνται καταγράφοντας θετικά –για αρχή- αποτελέσματα.  Η συνολική παροχή ασφαλιστικών –και άλλων λύσεων- σε φυσικά και νομικά πρόσωπα δείχνει να τους αποδίδει δημιουργώντας ελπίδες για τη συνέχεια.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Όμως υπάρχουν και άλλες επιλογές ανάπτυξης στην ασφαλιστική αγορά: χαρακτηριστική είναι η δημιουργία μεσιτικών εταιρειών  αυστηρά προσανατολισμένων  σε συγκεκριμένους τύπους ασφάλισης.   

Οι μεσιτικές αυτές  στοχεύουν στην ανάπτυξη εργασιών μέσω εξειδίκευσης η οποία υποστηρίζεται από ανάλογη τεχνογνωσία.

Εκτιμάται πώς η εστίαση θα αποδώσει περισσότερο από την πολυπαροχή ασφαλιστικών συμβολαίων που έως σήμερα ακολουθείται από το σύνολο των μεσιτικών. 

Τις  προσπάθειες αυτές για τις δύο νέες μεσιτικές που γνωρίζουμε, στηρίζουν έμπειρα στελέχη της αγοράς και ευελπιστούν πως μέσα από αυτές τις προσεγγίσεις θα μπορέσουν να δώσουν ασφαλιστικά προγράμματα και να εγείρουν το ενδιαφέρον για ασφαλίσεις.

Όπως αναφέρεται από γνώστες της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης η δημιουργία νέων εταιρειών που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην αγορά αποτελεί φυσική εξέλιξη του κορεσμού που καταγράφεται στις ασφαλιστικές πωλήσεις.  Μπορεί να θεωρηθεί είτε ως φυσική εξέλιξη είτε ως πειραματισμός προκειμένου να ανοίξουν νέοι ορίζοντες στις ασφαλιστικές εργασίες.

Αναμένεται ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν έλθει και τα πρώτα αποτελέσματα οπότε μπορεί να υπάρχει και αξιολόγηση των προσπαθειών.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics