Καίει η Αστική Ευθύνη τους ασφαλιστές

Του Γιάννη Βερμισσώ.

Του Γιάννη Βερμισσώ.


Ανοιχτή πληγή έχει γίνει για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές το συμβόλαιο αστικής ευθύνης. Εντοπίζονται προβλήματα που αφορούν την σωστή κάλυψή τους, την διασφάλισή τους απέναντι σε αξιώσεις, καθώς και πλημμελή ανάγνωση «ψιλών γραμμάτων».

Κατά πληροφορίες, του insurance-eea η σχέση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με τα συμβόλαια αστικής ευθύνης που είναι υποχρεωτική για όσους ασκούν το επάγγελμα, δεν είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη.

Αυτό συμπεραίνεται από αστοχίες που εντοπίζονται και στοιχίζουν ακριβά στους διαμεσολαβούντες που βρίσκονται έξαφνα εκτεθειμένοι και μη σωστά ασφαλισμένοι με δική τους ευθύνη. Οι συνήθεις περιπτώσεις που καταγράφονται ως αμέλειες είναι  η μη σωστή δήλωση των προσωπικών οικονομικών στοιχείων τους,  η μη ανάγνωση ψιλών γραμμάτων, η μη έγκαιρη αναγγελία τυχόν απαιτήσεων πελατών τους οι οποίες και καλύπτονται από το συμβόλαιο αστικής ευθύνης κ.α. 

Η «χαλαρότητα» που επικρατεί  γύρω από το συμβόλαιο αστικής ευθύνης έχει αποβεί σε βάρος πολλών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Αυτό προκύπτει από δηλώσεις στο insurance-eea , αρμόδιων στελεχών της αγοράς. Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν εστία ανάπτυξης και άλλων κρουσμάτων όπως την πώληση φθηνότερων συμβολαίων με εξαιρέσεις, με πολλές υποπεριπτώσεις και άλλα συναφή που έχουν ως αποτέλεσμα την απομείωση των καλύψεων που πρέπει να υπάρχουν σε ένα συμβόλαιο αστικής ευθύνης επαγγέλματος προκειμένου ο κάτοχός του να είναι πλήρως καλυμμένος.

Το insurance-eea έχει γίνει αποδέκτης σχετικών επισημάνσεων οι οποίες κρούουν των κώδωνα του κινδύνου στην αγορά και στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για την σωστή ασφάλιση αστικής ευθύνης.

 

 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics