Κάμψη στην «ασφάλιση πλοίων» το 2016

Μειώθηκε σημαντικά η παραγωγή του κλάδου ασφάλισης πλοίων το 2016 (σε σχέση με το 2015) και διαμορφώθηκε στα 14,5 εκατ. ευρώ.

Μειώθηκε σημαντικά η παραγωγή του κλάδου ασφάλισης πλοίων το 2016 (σε σχέση με το 2015) και διαμορφώθηκε στα 14,5 εκατ. ευρώ. Η πλειονότητα της παραγωγής (87,2%) έγινε από τα ανεξάρτητα δίκτυα. Αυτό προκύπτει από έρευνα της ΕΑΕΕ. 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics