Με νέα συμβόλαια και ιδέες μπορεί να «φύγει» η αγορά

Του Γιάννη Βερμισσώ Τη βέβαιη άνοδο της ασφαλιστικής αγοράς διαβλέπει ο κύριος Κώστας Μπερτσιάς, θέτοντας όμως προϋποθέσεις για το πώς αυτή θα επιτευχθεί, και με ποιες διαδικασίες οι ασφαλιστές θα την στηρίξουν αποκομίζοντας οφέλη.

Του Γιάννη Βερμισσώ

Τη βέβαιη άνοδο της ασφαλιστικής αγοράς διαβλέπει ο κύριος Κώστας Μπερτσιάς, θέτοντας όμως προϋποθέσεις για το πώς αυτή θα επιτευχθεί, και με ποιες διαδικασίες οι ασφαλιστές θα την στηρίξουν αποκομίζοντας οφέλη. Συμβόλαια διαφορετικά από το παρελθόν και προώθηση μιας νέας «ιδέας» θα συντελέσουν στην «έκρηξη» της αγοράς.

Η αγορά θα φύγει με δυναμική εκτιμά ο κ. Μπερτσιάς αλλά θα πρέπει να δημιουργηθούν άλλης «λογικής» ασφαλιστικά συμβόλαια στα οποία θα μπορέσει να ενταχθούν περισσότεροι πολίτες απ΄ότι σήμερα.  Με βάση την πολύχρονη εμπειρία του, και την ουσιαστική συμμετοχή του στην εξέλιξη της ελληνικής ιδιωτικής ασφάλισης από θέσεις θεσμικές ή της διοικητικής  ιεραρχίας ασφαλιστικών εταιρειών, θεωρεί ως κρίσιμο παράγοντα  για την  ανάπτυξη, τον γρήγορο, μετασχηματισμό του ασφαλιστικού προϊόντος.

Είναι,  τονίζει,  απαραίτητο να δημιουργηθούν συμβόλαια που θα αντιστοιχούν στα εισοδήματα που έχουν διαμορφωθεί. Το νέο οικονομικό περιβάλλον επιτάσσει αναθεώρηση αυτών των στοιχείων που θεωρούσαμε ως δεδομένα στο παρελθόν, μεταξύ των οποίων είναι και τα κόστη των συμβολαίων, οι καλύψεις, οι όροι, ο τρόπος προώθησης, κ.α. Ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι και απλά, πιο κατανοητά στον μέσο πολίτη.

Σήμερα, κατά την εκτίμησή του,  είναι άλλες οι ανάγκες που πρέπει και μπορεί να καλυφθούν και σε αυτές θα πρέπει να προσαρμοστούν και οι ασφαλιστές.  

Ίσως, συνεχίζει, «να χρειαστεί να μάθουμε να πουλάμε συμβόλαια με άλλο τρόπο και διαδικασίες, διαφορετικές από αυτό που γνωρίζουμε έως σήμερα.  Και σε αυτό η αγορά και όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να είναι ευέλικτοι και να ανταποκριθούν».

Επίσης ουσιαστική ανάπτυξη της αγοράς, σύμφωνα με τον κ. Μπερτσιά, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την οργανωμένη προσέγγιση «ομάδων» με κοινά χαρακτηριστικά. Μπορούμε να δώσουμε λύσεις, να δημιουργήσουμε ειδικά προϊόντα και να βοηθήσουμε αυτές τις ομάδες παρέχοντάς τους στήριξη σε βασικούς τομείς όπως είναι η Υγεία, η Σύνταξη, η περιουσία. 

Το πλαίσιο αυτό ανάπτυξης εργασιών, επισημαίνει ο κ. Μπερτσιάς,  θέλει δουλειά και από τον ασφαλιστή. Αυτός  επιτελεί σήμερα νέο ρόλο, απευθύνεται σε διαφορετικές ανάγκες και σε διαφορετικό από το παρελθόν κοινό.  Καλείται εκ των πραγμάτων να είναι διαφορετικός, να σκέπτεται διαφορετικά και να καλλιεργήσει μια νέα ιδέα για την ιδιωτική ασφάλιση.  Και η ασφαλιστική αγορά στο σύνολό της σύμφωνα με τον κ. Μπερτσιά, «πρέπει να περάσει την ιδέα της κοινωνικής προσέγγισης προκειμένου να κερδίσει μια υψηλότερη θέση που της αξίζει στην συνείδηση των πολιτών».

Συμπερασματικά πιστεύει ότι οι ασφαλιστικές πρέπει να «μιλήσουν» στον πολίτη με διαφορετικό ύφος, και να δώσουν με νέα σχεδιασμένα προϊόντα λύσεις καίριες και στοχευμένες σε αυτό που έχει ανάγκη το κοινωνικό σύνολο. Να δουν τι και πώς πρέπει να καλύψουν ώστε να είναι χρήσιμες και υποστηρικτικές σε πραγματικές, καθημερινές,  ουσιαστικές και ρεαλιστικές ανάγκες των καταναλωτών. 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics