Μεσίτες και πράκτορες πουλάνε «κυβερνοασφαλίσεις»

Οι επιχειρήσεις αγοράζουν περισσότερη ασφάλιση στον κυβερνοχώρο και οι τιμές για την κάλυψη σταθεροποιούνται, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Συμβουλίου ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών (Council of Insurance Agents and Brokers)

Οι επιχειρήσεις αγοράζουν ολοένα και περισσότερη ασφάλιση στον κυβερνοχώρο. Μάλιστα, οι σχετικές τιμές της κάλυψης σταθεροποιούνται, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Συμβουλίου ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών (Council of Insurance Agents and Brokers), της παγκόσμιας οργάνωσης που εκπροσωπεί τα κορυφαία ασφαλιστικά πρακτορεία – μεσιτικές εταιρείες.
 
Σύμφωνα με την έρευνα σε περίπου 100 μεσίτες και πράκτορες περίπου το 32% των πελατών των ερωτηθέντων αγόρασε κάποια μορφή ασφάλισης ευθύνης στον κυβερνοχώρο ή / και ασφάλισης παραβιάσεων δεδομένων τους τελευταίους έξι μήνες, έναντι 29% τον Οκτώβριο του 2016.
 
Από τους κατόχους συμβολαίων κάλυψης έναντι κινδύνων του κυβερνοχώρου τους τελευταίους έξι μήνες, το 44% αύξησαν τα επίπεδα κάλυψης, ενώ το 56% κράτησαν το επίπεδο κάλυψης στα ίδια επίπεδα.
 
Το Συμβούλιο αποδίδει την αργή αλλά σταθερή αύξηση των πωλήσεων σε διάφορους παράγοντες όπως:
 
-Οργανώσεις παντός μεγέθους γνωρίζουν όλο και περισσότερο την επικράτηση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο,
 
-Οι συμβατικές υποχρεώσεις έναντι τρίτων έχουν αυξηθεί,
 
-Υπάρχει καλύτερη τιμολόγηση για περισσότερες επιλογές προϊόντων,
 
 -Υπάρχει αυξημένη παραγωγική ικανότητα στην αγορά και
 
 -Ο κίνδυνος για τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο εξακολουθεί να αυξάνεται τόσο σε όγκο όσο και σε σοβαρότητα.
 
Τους τελευταίους έξι μήνες παρατηρήθηκαν καθοδικές τάσεις στην τιμολόγηση των ασφαλίστρων, καθώς το 85% των ερωτηθέντων σημείωσε ότι η τιμολόγηση των ασφαλίστρων παρέμεινε γενικά ίδια ή μειώθηκε. Μόλις πριν από ένα χρόνο, σχεδόν το 40% ανέφερε αύξηση της τιμολόγησης των ασφαλίστρων, κάτι που αποδεικνύει ότι τα συμβόλαια γίνονται πιο προσιτά.
 
Οι πωλήσεις μεμονωμένων ασφαλιστηρίων συνεχίζουν να ξεπερνούν τις πωλήσεις ασφαλιστηρίων που ενσωματώνουν την κάλυψη σε πακέτα ασφάλισης. Τους τελευταίους έξι μήνες Περίπου το 72% των πελατών των ερωτηθέντων επέλεξε την αυτόνομη κάλυψη αντί αυτής που είχε ενσωματωθεί σε πολυσφαλιστήρια και τα σχόλιά τους συνέχισαν να υποδεικνύουν ότι οι μεσίτες θεωρούν την ενσωματωμένη κάλυψη ασφάλισης κινδύνων του κυβερνοχώρου ανεπαρκή.
 
Το τυπικό όριο κάλυψης έχει διπλασιαστεί στα 6 εκατομμύρια δολάρια, σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016, σύμφωνα με τους μεσίτες.
 
 Όταν οι μεσίτες ρωτήθηκαν γιατί οι πελάτες τους αγοράζουν ασφάλιση στον κυβερνοχώρο, ανέφεραν τη μεταφορά κινδύνου ως τον πρώτο παράγοντα που οδήγησε τις μεγάλες επιχειρήσεις (63%) και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (36%) σ΄αυτή την απόφαση.
 
Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η συμμόρφωση με όρους συμβάσεων (29%) και η κάλυψη εξόδων μετά την παραβίαση (22%) ήταν επίσης βασικοί παράγοντες για την αγορά της κυβερνοασφάλισης. Ωστόσο, πολλοί από τους ερωτηθέντες παρατήρησαν ότι ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων βρίσκεται πίσω από την απόφαση αγοράς.
 
"Καθώς οι μεσίτες γίνονται πιο έμπειροι και εξοικειώνονται με την έκθεση στους κινδύνους του κυβερνοχώρου, αυξάνουν τις γνώσεις τους για αυτό το νέο είδος κινδύνου",
 
δήλωσε ο Ken A. Crerar, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Συμβουλίου. "Αυτό είναι ένα καλό σημάδι, καθώς οι μεσίτες διαδραματίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο τόσο στον μετριασμό του κινδύνου του κυβερνοχώρου όσο και στην αντίδραση μετά την εκδήλωση".
 
Ο Crerar ανέφερε το περιστατικό κρυπτογράφησης αρχείων WannaCry / WannaCrypt ransomware ως παράδειγμα κυβερνο-γεγονότων που οδήγησαν σε αυξημένη συνειδητοποίηση.
 
Όπως δήλωσε,
 
"Οι μεσίτες συμβουλεύουν ενεργά τους πελάτες για τα προληπτικά βήματα που πρέπει να πάρουν τώρα για να αυξήσουν την πιθανότητα να ξεφύγουν από τον ιό, ο οποίος έχει μολύνει εκατοντάδες χιλιάδες συστήματα".
 

 

 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics