Νέοι κανόνες από την ΕΕ για να γίνουν βιώσιμα τα προϊόντα – Αλλάζει η οπτική της ασφάλισης – Οικολογικός σχεδιασμός σε εφαρμογή

Νέο αναθεωρημένο πλαίσιο οικολογικού σχεδιασμού, το οποίο θεσπίζει απαιτήσεις περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για τα περισσότερα προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ εγκρίθηκε από το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο. Η εξέλιξη αναμένεται ότι μεταξύ των κλάδων που θα επηρρεάσει είναι και η Ιδιωτική Ασφάλιση καθώς το περιεχόμενο της εργασίας της σχετίζεται με τις μονάδες παραγωγής, τα προιόντα και τις υπηρεσίες οπότε και στην διαδικασία ασφάλισης θα πρέπει να υπάρχει μια νέα οπτική. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο θα πρέπει τα προϊόντα να αντέχουν περισσότερο και να είναι ευκολότερο να επισκευαστούν, να αναβαθμιστούν και να ανακυκλωθούν. Επίσης απαγορεύεται η καταστροφή απούλητων ρούχων και παπουτσιών και δίνεται προτεραιότητα στις απαιτήσεις βιωσιμότητας π.χ. για τον χάλυβα, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα έπιπλα, τα ελαστικά, τα χημικά προϊόντα.

Το αναθεωρημένο πλαίσιο οικολογικού σχεδιασμού, το οποίο θεσπίζει απαιτήσεις περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για τα περισσότερα προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ.  Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στη βελτίωση διαφόρων πτυχών των προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, ώστε να καταστούν πιο ανθεκτικά και αξιόπιστα, ευκολότερα στην επαναχρησιμοποίηση, την αναβάθμιση, την επισκευή και την ανακύκλωση, αλλά και να χρησιμοποιούνται λιγότεροι πόροι, ενέργεια και νερό για την παραγωγή τους. Οι ειδικές απαιτήσεις για τα προϊόντα θα ορίζονται από την Επιτροπή μέσω παράγωγου δικαίου.

Προϊόντα προτεραιότητας

Η νομοθεσία ζητά από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε ορισμένες ομάδες προϊόντων στον πρώτο κύκλο εργασίας της, συμπεριλαμβανομένων του σιδήρου, του χάλυβα, του αλουμινίου, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ιδίως ρούχων και παπουτσιών), των επίπλων, των ελαστικών αυτοκινήτων, των απορρυπαντικών, των χρωμάτων, των λιπαντικών και των χημικών ουσιών.

Καλύτερα ενημερωμένοι καταναλωτές

Τα ψηφιακά «διαβατήρια προϊόντων» που θα περιέχουν ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές αγοράς. Η Επιτροπή θα διαχειρίζεται μια δημόσια διαδικτυακή πύλη που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να αναζητούν και να συγκρίνουν πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα διαβατήρια προϊόντων.

Απαγόρευση καταστροφής απούλητων προϊόντων

Οι κανόνες απαγορεύουν την καταστροφή απούλητων ρούχων, εξαρτημάτων και παπουτσιών, δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, ενώ προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα έξι ετών για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Στο μέλλον, η Επιτροπή μπορεί να προσθέσει και άλλες κατηγορίες στον κατάλογο των μη πωληθέντων προϊόντων για τα οποία θα πρέπει να θεσπιστεί απαγόρευση καταστροφής.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Alessandra Moretti (Σοσιαλιστές, Ιταλία) δήλωσε: «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης που είναι τόσο επιβλαβές για τον πλανήτη μας, την υγεία μας και την οικονομία μας. Τα νέα προϊόντα θα σχεδιάζονται με τρόπο που ωφελεί όλους, σέβεται τον πλανήτη μας και προστατεύει το περιβάλλον. Τα βιώσιμα προϊόντα θα καταστούν ο κανόνας, επιτρέποντας στους καταναλωτές να εξοικονομούν ενέργεια, να επισκευάζουν και να κάνουν έξυπνες περιβαλλοντικές επιλογές όταν πραγματοποιούν αγορές.»

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο πρέπει επίσης να εγκρίνει επίσημα τον κανονισμό προτού τεθεί σε ισχύ.

Σχετικές πληροφορίες

Οι αναθεωρημένοι κανόνες οικολογικού σχεδιασμού, που πρότεινε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2022, θεσπίζουν ένα γενικό πλαίσιο για τον καθορισμό απαιτήσεων βιωσιμότητας. Αποτελούν μέρος μιας δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία και θα ισχύουν για όλα σχεδόν τα προϊόντα στην εσωτερική αγορά – εκτός από τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, τα φάρμακα και τους ζωντανούς οργανισμούς.

Με την έγκριση αυτής της νομοθεσίας, το Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών για την οικοδόμηση μιας κυκλικής οικονομίας μέσω της προώθησης βιώσιμων προϊόντων και παραγωγής της ΕΕ και για τη στήριξη της μετάβασης σε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μοντέλο ανάπτυξης, όπως εκφράζονται στις προτάσεις 5(1), 5(7), 5(10), 11(1) και 11(2) της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

 

Σύνδεσμοι

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΤο εγκριθέν κείμενο (23.04.2024)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΦάκελος διαδικασίας

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΝομοθετική αμαξοστοιχία

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΕνημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ (Φεβρουάριος 2024, στα αγγλικά)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΔωρεάν οπτικοακουστικό υλικό από το Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics