Οι «ασφαλιστικές απάτες» απασχολούν τις εταιρείες

Αυξάνονται οι περιπτώσεις εντοπισμού "ασφαλιστικής απάτης" και ανεβάζουν τον πήχη σε πολλά εκατομμύρια ευρώ ετησίως προκαλώντας έτσι συσπείρωση των ασφαλιστικών εταιρειών.

Αυξάνονται οι περιπτώσεις εντοπισμού "ασφαλιστικής απάτης" και ανεβάζουν τον πήχη σε πολλά εκατομμύρια ευρώ ετησίως προκαλώντας έτσι συσπείρωση των ασφαλιστικών εταιρειών.
 
Από 3 έως 5 εκατομμύρια ευρώ στοιχίζουν τα τελευταία χρόνια 2014 και 2015 οι περιπτώσεις που εντοπίζονται ενεργοποιώντας τις ασφαλιστικές εταιρείες να εξετάσουν σε βάθος τις αποζημιώσεις που ζητούνται και τις ζημιές που συμβαίνουν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο που διογκώνεται.
 
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση-ενημέρωση της ΕΑΕΕ από ξένους ειδικούς.
 
Αξιοσημείωτό είναι ότι η αίθουσα ήταν πλήρης στελεχών από ασφαλιστικές εταιρείες καταδεικνύοντας το ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από το θέμα. Να σημειωθεί ότι ήδη οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αγοράσει, εντάξει στην λειτουργία τους και ενεργοποιήσει συστήματα εντοπισμού της ασφαλιστικής απάτης.
 
Μάλιστα όπως αναφέρουν εκπρόσωποί τους τα αποτελέσματα είναι σημαντικά. Να σημειωθεί ότι την εκδήλωση της ΕΑΕΕ χαιρέτισε με παρέμβασή της η κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη αναγνωρίζοντας το ενδιαφέρον των εταιρειών και την ανάπτυξη δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση περιορισμού των περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics