Οριακή μείωση στο σύνολο παραγωγής ασφαλίστρων τον Ιανουάριο του 2023

Οριακή μείωση 0,5% της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλιστικών εταιριών για τον πρώτο μήνα του έτους σε σχέση με το 2022   δείχνουν στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Συγκεκριμένα στις ασφάλειες ζωής συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 παρουσιάζεται μείωση παραγωγής 16,9% ενω αντίθετα στις ασφαλίσεις ζημιών παρουσιάζεται αύξηση 15,2% ,με τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων να είναι ανοδικός κατά 1,9% και οι λοιποί κλάδοι κατά 21,0%

Η έρευνα είναι διαθέσιμη εδώ και το αντίστοιχο infographic εδώ.

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics