Παρακολούθηση της IDD και Forum επικοινωνίας των εποπτικών αρχών για τις ΕΠΥ

Σχέδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της IDD στην αγορά σε επίπεδο εταιρειών και ασφαλιστικής διαμεσολάβησης καθώς συμμετοχή σε μια ευρωπαϊκή προσπάθεια αλληλοενημέρωσης των εποπτικών αρχών για τις ΕΠΥ έχει σε εξέλιξη η ΔΕΙΑ.

του Γιάννη Βερμισσώ

Σχέδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της IDD στην αγορά σε επίπεδο εταιρειών και ασφαλιστικής διαμεσολάβησης καθώς συμμετοχή σε μια ευρωπαϊκή προσπάθεια αλληλοενημέρωσης των εποπτικών αρχών για τις ΕΠΥ έχει σε εξέλιξη η ΔΕΙΑ.

Ειδικότερα η δημιουργία forum -πλατφόρμας- επικοινωνίας όλων των εποπτικών αρχών ασφαλιστικών εταιρειών στην οποία συμμετέχει και η ΕΙΟPA με στόχο την ανταλλαγή πληροφόρησης και ενημέρωσης για τις ΕΠΥ, δημιουργείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της ενδελεχούς εποπτείας του τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης. Την πληροφόρηση αυτή έδωσε σήμερα η επικεφαλής της ΔΕΙΑ κ. Ιωάννα Σεληνιωτάκη μιλώντας στο συνέδριο στο Costa Navarino. Οπως επεξήγησε στη συνέχεια σε άλλες χώρες οι ΕΠΥ έχουν αναπτυχθεί σε πιο σύνθετα προϊόντα σε αντίθεση με την Ελλάδα που επικεντρώνονται στον κλάδο αυτοκινήτου. Να σημειωθεί ότι η ελληνική εποπτική αρχή η ΔΕΙΑ βρίσκεται σε επαφή με τις άλλες αρχές και παρακολουθεί την εξέλιξη της δημιουργίας του Forum. Επίσης βρίσκεται κατά πληροφορίες του insurance-eea.gr σε επαφή και με τις εντός χώρας, ίσως όχι με όλες, δραστηριοποιούμενες ΕΠΥ.

Παρακολούθηση της IDD

Επίσης, η κα Σεληνιωτάκη αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της ΔΕΙΑ να παρακολουθήσει την εφαρμογή της IDD στην πράξη εκκινώντας από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τη διανομή των προϊόντων που διαθέτουν και ακολούθως και στην ασφαλιστική διαμεσολάβησης η οποία ως κλάδος θα έχει επίσης ένα πολυ σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της οδηγίας και την επίτευξη των όσων επιδιώκει που είναι πρωτίστως η ενημέρωση και προστασία του καταναλωτή. Το συμπέρασμα που προκύπτει από τη σχετική αναφορά της επικεφαλής της ΔΕΙΑ η σωστή εφαρμογή της IDD έχει μεγάλη σημασία αποτελεί ευρωπαϊκό στόχο και η εποπτική αρχή έχει τη μεγάλη ευθύνη της σωστής προσαρμογής της ελληνικής αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι απαιτήσεις θα είναι αυξημένες από τους συμμετέχοντες στην αγορά.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics